Lehdistötiedotteet

Tanskan ensimmäinen Geoprime®-rakennushanke: Kivetykset vähentävät CO2-päästöjä yli 50%

12.7.2023

”Päästöjen puolittamiseen tähtäävä kumppanuushanke on kunnianhimoinen. Se on vaatinut koko arvoketjun tiivistä yhteistyötä. Samalla se osoittaa, että kehittämämme teollisuuden sivuvirtoja hyödyntävä kiertotalousratkaisu toimii myös suurissa rakennushankkeissa. Olemme tehneet IBF:n kanssa pitkään kehitystyötä. Nyt Tanskan markkinoilla on tuote, joka leikkaa päästöjä radikaalisti perinteisiin tuotteisiin verrattuna”, Betolarin kaupallinen johtaja Ville Voipio sanoo.

IBF:n 90 millimetriä paksu pihakivi koostuu kahdesta osasta. Täysin sementitön pohjamassa tehdään Geoprime-ratkaisulla, jossa sementti on korvattu terästeollisuuden sivuvirtamateriaalilla. Kivien kuuden millimetrin paksuisessa pintakerroksessa käytetään sementtiä pakkaskestävyyden varmistamiseksi.

IBF käyttää päällystekivien valmistuksessa sementtiä kokonaisuudessaan 90 prosenttia aiempaa vähemmän.

"Olemme testanneet tuoteominaisuuksia löytääksemme lujuuden ja kestävyyden vaatimukset täyttävän sementin korvikkeen. Kivien on kestettävä raskasta kuorma-autoliikennettä, sillä ne joutuvat voimakkaalle vääntymiselle perävaunuja siirreltäessä. Olemme onnistuneet tässä käyttämällä Geoprime-ratkaisuun perustuvaa sideainetta ", IBF:n tuotepäällikkö Esben Mølgaard sanoo.

Rekkaliikenne vaatii tukevan päällysteen

Tanskan neljänneksi suurimpaan satamaan on rakennettu 1,5 hehtaarin pysäköintialue, jonka kapasiteetti on 110 rekan perävaunua. Samalla, kun päällysteen lujuudesta ja kulutuskestävyydestä huolehdittiin, hankkeen tavoitteena oli leikata CO2-päästöjä.

Sivuvirtoja käyttämällä tuote tukee luonnon monimuotoisuutta ja vastaa kiertotalouden globaaleihin vaatimuksiin. IBF on laatinut CO2-päästölaskelman, joka perustuu eurooppalaisen rakentamisen standardin (EN15804) vaatimuksiin. Aalborgin satama voi hyödyntää IBF:n laskelmaa dokumentoidessaan CO2-päästöjensä vähentämistä. 

"Tavoitteenamme on olla alallamme kestävän kehityksen edelläkävijä. Kilpailutuksessa IBF oli innovatiivisin betoninvalmistaja, joka pystyi osoittamaan yli 50 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Asettamamme päästövähennykset ylitettiin käytettäessä IBF:n ja Betolarin ratkaisua", Aalborgin sataman projektipäällikkö Brian Dalby Rasmussen sanoo.

Ei eroa käsittelyssä ja asennuksessa

Päällystekiveä asennettin noin 1 000 m2 päivässä. Tämä korkea tuottavuus on myös tärkeää ympäristö- ja ilmastovaikutusten minimoimiseksi, koska se lyhentää asennuksessa käytettävien koneiden käyttöaikaa.

"Ilmastoystävällisemmällä päällystekivellä on samat ominaisuudet kuin perinteisellä päällystekivellä, eikä 15 000 neliön asennus poikennut perinteisen päällystemateriaalin asennuksesta", hankkeen urakoitsijan Arkil A/S:n projektipäällikkö Lone Høyer Sørensen sanoo.

"IBF:n uusi päällystekivi on hieman tavallista kalliimpi. Koska hiilidioksidipäästöjen vähennys on kuitenkin huomattava lisähintaan verrattuna, tämä oli itsestään selvä valinta. Samalla halusimme tukea kestävään kehitykseen sitoutuneita valmistajia", Lone Høyer Sørensen toteaa.

Päästövähennyksestä olivat vaikuttuneita myös projektiin osallistuneet kansainvälisen rakennetun ympäristön suunnittelutoimiston WSP:n konsultit. WSP:lle Aalborgin sataman hanke on referenssiprojekti. WSP:n tavoitteena on vähentää CO2-päästöjä 50 prosenttia kaikissa projekteissaan vuoteen 2030 mennessä. Tanskan valtio tavoittelee kansallisella tasolla 70 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä.

Betolar Oyj
Viestintä

Betolar lyhyesti

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lue lisää: www.betolar.com

IBF lyhyesti

IBF on yksi Tanskan johtavista betonituotteiden valmistajista. Perheomisteinen IBF on vuodesta 1960 työskennellyt päällystekivien, tiilien, kattotiilien, viemäriputkien ja -kaivojen, betonivalmiiden seoksen ja räätälöityjen ratkaisujen tuotannon, kehittämisen ja myynnin parissa. Lue lisää: www.ibf.dk/en

Lisätietoja 

Martta Valkola, Head of Marketing and Communications, +358405471981, martta.valkola@betolar.com