hallinnointihero_1200px

Hallitus

Betolarin hallituksen jäsenillä on vahvaa kotimaista ja kansainvälistä kokemusta eri toimialoja edustavien ja eri kehitysvaiheissa olevien yhtiöiden johtamisesta sekä hallitustyöstä. 

Ilkka-Salonen-Betolar

Ilkka Salonen

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023

KTM
s. 1965, Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeiset luottamustoimet

Antilooppi Oy, hallituksen puheenjohtaja

Metsäliitto, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Nordea Kiinnitysluottopankki, hallituksen jäsen

NADMED, hallituksen varapuheenjohtaja

 

Omistus Betolarissa 

BETOLAR2158

Juha Leppänen

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Betolarin perustaja
Sähkövoimateknikko
Riippuvainen yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Omistus Betolar Oyj:ssä

1 603 468 osaketta ja 46 055 optiota

 
Soile_harmaa_neliö

Soile Kankaanpää

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

KTM
s. 1970, Suomen kansalainen
ISS Palvelut Oy:n kaupallinen johtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Omistus Betolar Oyj:ssä 

101 optio-oikeutta, optioilla annettavien osakkeiden lukumäärä 60 701

tero-ojanpera-new

Tero Ojanperä

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

DI, TkT
s. 1966, Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Toimi hallituksen puheenjohtajana 2020-2023.

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Silo AI, Fintraffic Oy, Visionplus Oy

Hallituksen jäsen: OP Osuuskunta, Siili Solutions Oyj

Omistus Betolar Oyj:ssä 

516 optio-oikeutta, optioilla annettavien osakkeiden lukumäärä 310 116

Inka_Mero_betolar

Inka Mero

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

KTM
s. 1976, Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Voima Ventures Oy
Hallituksen jäsen: Musti Group Oyj, Nokian Renkaat Oyj

Omistus Betolar Oyj:ssä

-

Kalle_harmaa_neliö

Kalle Härkki

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

TkT
Finn Recycling Oy:n toimitusjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeiset luottamustoimet

 • UPCAST Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2022–
 • Cupori Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2022–
 • JS-Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2023–
 • Kolmen kaverin jäätelö Oy, hallituksen jäsen, 2021–

 

Omistus Betolar Oyj:ssä 

110 584 osaketta. 101 optio-oikeutta, optioilla annettavien osakkeiden lukumäärä 60 701. 

Hallituksen valiokunnat 

Betolarin hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa. Valiokuntien tehtävänä on avustaa hallitusta, eikä niillä ole itsenäistä päätösvaltaa. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntien puheenjohtajat sekä jäsenet.

Tarkastusvaliokunta 

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta huolehtimaan yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä varmistumaan siitä, että yhtiöllä on koko sen toiminnan kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Valiokunnan tehtävänä on myös seurata, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän edellyttämällä tavalla, sekä valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Jäsenet 

 • Soile Kankaanpää, puheenjohtaja
 • Kalle Härkki
 • Ilkka Salonen

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaan ja palkitsemiseen liittyvien henkilöstöasioiden sekä yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien valmistelussa. Valiokunnan tehtävänä on myös seurata palkitsemista yhtiössä ja yhtiön kannalta oleellisilla teollisuuden aloilla.

Jäsenet 

 • Tero Ojanperä, puheenjohtaja
 • Inka Mero
 • Kalle Härkki
 • Ilkka Salonen