hallinnointihero_1200px

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Varsinainen yhtiökokous päätti 23.3.2022 perustaa osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan ja hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta:

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu Nimitystoimikunnan päätöksentekoon. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta osakkeenomistajana voivat nimetä jäsenen toimikuntaan.

Suurimpia osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus määräytyy osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä.