osakkeenomistajathero_1200px

Johdon liiketoimet

Katso johdon liiketoimet

Katso lisää

Betolarin johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat velvollisia ilmoittamaan Betolarille ja Finanssivalvonnalle Betolarin osakkeilla,  vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. 

Betolarin julkistamat tiedotteet johdon liiketoimista löydät uutishuoneestamme. 

 

Ohje ilmoituksen tekemiseksi

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on tehtävä liiketoimia koskevat ilmoitukset viipymättä ja viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen Betolarille ja Finanssivalvonnalle.


1. Tee ilmoitus Finanssivalvonnalle

Liiketoimia koskeva ilmoitus tulee tehdä Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta. Johtohenkilöt ja heidän Lähipiiriläisensä pääsevät kirjautumaan sähköiseen asiointiin osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.

2. Ilmoita Betolarille 

Betolarille tulee lisäksi tehdä liiketoimia koskeva ilmoitus sähköpostiosoitteeseen betolar@fondia.com. Ilmoitus Betolarille voidaan tehdä kopioimalla Finanssivalvonnan asiointipalvelussa tehtävän sähköisen ilmoituksen kolmannella sivulla (Yhteenveto) näkyvät tiedot ja lähettämällä ne mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Johtohenkilöt ja heidän Lähipiiriläisensä voivat valtuuttaa toisen henkilön tekemään edellä selostetun ilmoituksen puolestaan. 

 

Mitä ilmoitetaan? 

Liiketoimia koskevaan ilmoitukseen tulee sisältyä ilmoituksen tekevän henkilön nimi, ilmoituksen syy, asianomaisen liikkeeseenlaskijan nimi, liiketoimen luonne, josta käy ilmi rahoitusvälineen kuvaus ja tunniste, liiketoimen päivämäärä ja paikka sekä liiketoimen hinta ja volyymi. 

Lomakkeelle on täytettävä myös seuraavat Betolaria koskevat tiedot:

  • Yhtiön LEI-tunnus: 743700TXZL6GQZMVSI98
  • ISIN-tunnus, mikäli ilmoitus koskee sellaista Yhtiön rahoitusvälinettä, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena (esim. Betolarin osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000512587). Muussa tapauksessa lomakkeelle merkitään, että rahoitusvälineellä ei ole ISIN-tunnusta.