Toimintapolitiikka

1.1.2023

Betolarin Geoprime®-ratkaisuilla voidaan tuottaa erilaisista teollisuuden sivuvirroista vähähiilisiä, sementtiä korvaavia sideaineita. Ratkaisumme mahdollistavat kiertotalouspohjaisten materiaalien entistä laajemman hyödyntämisen rakentamisessa ja muissa betonin käyttökohteissa. Tavoitteenamme on betonin tuotannosta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen ja siinä tarvittavien neitseellisten luonnonvarojen käytön vähentäminen.

Huomioimme turvallisuuden kaikessa toiminnassamme. Pyrimme siihen, että kenenkään terveys ja turvallisuus ei vaarannu toimintamme takia. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja edistämme henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme tietoisuutta turvallisuusriskeistä ja keinoista hallita niitä. Huolehdimme siitä, että ympäristö ei pilaannu eikä tarpeettomasti kuormitu toimintamme johdosta. Seuraamme oman toimintamme ympäristövaikutuksia sekä asiakkaidemme Geoprime®-ratkaisun käytöllä saavuttamia CO2-säästöjä. Jokainen betolarilainen vastaa osaltaan turvallisuudesta, terveydestä, laadusta ja ympäristönsuojelusta ja näiden osa-alueiden tavoitteiden kehittämisestä.

Tavoitteenamme on olla luotettava kumppani asiakkaillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmille. Selvitämme toimintamme laatua ja keräämme palautetta asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme säännöllisesti. Mittaamme henkilöstömme työhyvinvointia säännöllisillä kyselyillä. Edistämme tasa-arvoista, yhdenvertaista ja moninaista työyhteisöä. Rakennamme oppivaa, aikaansaavaa ja hyvinvoivaa yhteisöä.

Yhteistyökumppaneiltamme edellytämme omien päämääriemme ja tavoitteidemme mukaista toimintaa. Viranomaisten kanssa toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa. Eettiset toimintaohjeemme määrittävät yhteistä tapaamme toimia.

Noudatamme toiminnassamme soveltuvaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä muita sitovia velvoitteita. Huolehdimme siitä, että toimimme meille myönnettyjen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 sertifikaattien mukaisesti.

Johtoryhmänä vastaamme siitä, että toimimme yllä mainittujen periaatteiden mukaisesti

Riku Kytömäki, Toimitusjohtaja
Jarno Poskela, Teknologiajohtaja
Janne Rauramo, Johtaja, strategiset partneruudet
Antti Uski, Henkilöstöjohtaja
Ville Voipio, Kaupallinen johtaja
Riikka Ylikoski, Talousjohtaja