hallinnointihero_1200px

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27. maaliskuuta 2024

Betolarin varsinainen yhtiökokous järjestettiin 27.3.2024 kello 10.00 Dipolin Lumituuli-auditoriossa Espoossa osoitteessa Otakaari 24. 

Osakkeenomistajat pystyivät käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. 

 

Tärkeitä päivämääriä

  • 6.3.2024 klo 10 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
  • 15.3.2024 Yhtiökokoukseen osallistumisen täsmäytyspäivä
  • 22.3.2024 klo 10 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 
  • 22.3.2024 klo 10 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautuminen päättyy
  • 27.03.2024 klo 10 Yhtiökokous
  • 10.4.2024 Yhtiökokouksen pöytäkirja luettavissa tällä sivulla viimeistään

Osakkeenomistajien yhtiökokous käyttää Betolarissa ylintä päätösvaltaa.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja se päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilintarkastuskertomuksesta, osinkojen jakamisesta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun Yhtiön tilintarkastaja tai Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.

 

Äänioikeus 

Kukin Yhtiön osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksessa useimmat päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja päätökset Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain mukaan rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon.