sijoittajapalveluhero_1200px

Teknologia

Betolar sijoituskohteena

Teknologia, joka ratkaisee aikamme suurimpia haasteita

Materiaaliteknologiayrityksenä keskitymme materiaalitutkimukseen ja resepteihin, joilla voidaan korvata perinteinen sementti.

Teknologisen kyvykkyyden lisäämiseksi Betolar hyödyntää digitalisaatiota ja tekoälyä tutkimuksessa ja kehityksessä. Betolar rakentaa myös erityistä data-alustaa betoniteollisuuden tarpeisiin.

Teknologia, joka soveltuu moneen

Tavoitteenamme on murtaa perinteisen betoniteollisuuden sementtikeskeinen ajattelutapa, jotta uusia sivuvirtoja voidaan käyttää tehokkaasti. 

Tarjoamme ja kehitämme ratkaisuja erityisesti seuraaviin sovelluksiin ja asiakassegmentteihin:

Betonituotteet: Geoprime-ratkaisua käytetään tällä hetkellä Euroopassa ja Aasiassa ei-kantavien sementittömien betonituotteiden valmistukseen. Esimerkkejä tuotteista ovat päällystekivet, infrastruktuurituotteet, viemäriputket ja kattotiilet.
 
Betonielementit: Kehitämme ratkaisuja esimerkiksi ontelolaattoja ja seinäelementtejä varten. Sementistä luopuminen on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla rakennuttajat voivat pienentää hiilijalanjälkeään ilman merkittäviä investointeja.
 
Kaivokset: Kehitämme sementittömiä ratkaisuja kaivosteollisuutta varten, ja sovellukset vaihtelevat ruiskubetonista pastatäyttöihin.
 
Waste upcycling: Tarjoamme ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen omistajille, jotka haluavat välttää kaatopaikkatäyttöä ja löytää jätevirroille hyötykäyttöä.

Resepteistä kiertotalouden uusiin innovaatioihin

Sementittömien betonituotteiden standardointi on vaativa ja monimutkainen prosessi, sillä ratkaisujen on kestettävä aikaa ja kulutusta. 

Raaka-aineiden kiertotalous edellyttää tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja. Hyvä esimerkki on kaivosteollisuus, jossa rakenteet ovat massiivisia ja käyttävät nykyisin sementtiä maastabilointiin.

Materiaalitutkimuksen tieteellinen laajuus ja tehokkaat tutkimusprosessit lisäävät Betolarin teknologista etumatkaa. Betolarin laboratoriotoimintoja rakennetaan Espooseen, jossa yhtiön tutkimustoiminta kytkeytyy Otaniemen teknologiaekosysteemiin. 

Betolarin kotitukikohdassa Kannonkoskella Keski-Suomessa tehdään laajamittaista tuotetestausta, ja kokeellista tutkimusta on tehty jo yli 200 materiaalin osalta.

Digitaalinen alusta edistää tuotekehitystä

Digitalisaation mahdollisuudet ovat betoniteollisuudessa vielä vajaakäytössä. Betolar on alusta alkaen lähtenyt kehittämään tietoalustaa ja digitalisaatiota keskeiseksi vahvuudeksi.
  
Betolarin kehitystyö tähtää data- ja palvelualustaan, joka hyödyttää asiakkaita ja koko arvoketjua. Samalla se kasvattaa Betolarin omaa osaamisetua. Ilmastorahasto myönsi Betolarille vuonna 2021 seitsemän miljoonan euron pääomalainan digitaalisen alustan kehittämiseen.