sijoittajapalveluhero_1200px

Betolar sijoituskohteena

Tiivistelmä

Betolar on vuonna 2016 perustettu suomalainen kasvuvaiheen materiaaliteknologiayritys, jonka missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreä siirtymä erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla Yhtiön ainutlaatuiseen materiaaliteknologiaan perustuvia ratkaisuja.

Yhtiö tarjoaa Geoprime®-ratkaisullaan vaihtoehdon kestävän ja vähähiilisen betonin ja betonisovellusten valmistamiseksi. Ratkaisulla voidaan muuntaa aiemmin vähän hyödynnettyjä tai hyödyntämättömiä teollisuuden sivuvirtoja betonin valmistuksessa käytettävän sementin korvikkeeksi. Betolarin tekoälyä hyödyntävät materiaali- ja tuotantokehitysinnovaatiot voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä raaka-ainetasolla jopa 80 % perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna.

osakkeenomistajathero_1200px

MEGATRENDIT

Autamme rakennusalaa ja teollisuutta vihreässä siirtymässä

Innovatiivisen Geoprime®-ratkaisumme avulla voidaan vastata kahteen merkittävään globaaliin haasteeseen:

1. Sementin päästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Rakennusteollisuudessa syntyy noin 10 % maailman CO2-päästöistä. Sementin valmistus on rakennusteollisuuden suurin yksittäinen päästölähde tuottaen arviolta noin 7 % CO2-päästöistä maailmassa. Sementin tärkein raaka-aine on uusiutumaton kalkkikivi, josta vapautuu sementin valmistuksessa suuria määriä hiilidioksidia. Sementin tuotanto vaatii lisäksi paljon lämpöenergiaa.

2. Teollisuudessa syntyy joka vuosi miljardeja tonneja sivuvirtoja, joita ei juuri hyödynnetä, ja rakennusteollisuuden materiaalituotannossa hyödynnetään pääosin edelleen väheneviä neitseellisiä luonnonvaroja.

geoprime111_2000px

RATKAISUMME

Geoprime®

Suojatun Geoprime®-ratkaisun avulla eri teollisuuden alojen tuotannon sivuvirroista voidaan jalostaa ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja, geopolymeerejä. Tällaisia sivuvirtoja ovat esimerkiksi terästeollisuuden kuonat, kuten masuunikuona, kivihiilen lento- ja pohjatuhka, energiateollisuuden biotuhka, metsäteollisuuden viherlipeäsakka sekä rikastushiekat.

Geopolymeerien käyttötarkoitus Geoprime®-ratkaisun osana on toimia pääasiassa sideaineen muodostajana valmistettaessa betoninkaltaista kovettuvaa materiaalia yhdessä runkoaineen kanssa. Geopolymeerien käyttökohteita ovat kaikki rakennusmateriaaleja hyödyntävät kohteet, joissa käytetään nykyisin betonia.

Muunneltavuutensa ansiosta geopolymeerejä voidaan hyödyntää myös sellaisissa vaativissa erikoissovelluksissa, joihin perinteisen betonin ominaisuudet eivät riitä. Betolar hyödyntää ja optimoi jo olemassa olevia valmistusprosesseja ja teollisuuden sivuvirtoja ratkaisuissaan.

IBF low carbon products using Geoprime

KÄYTTÖKOHTEET JA ASIAKASTOIMIALAT

Betonirakentaminen ja sivuvirtojen kiertotalous

Mahdollistamme globaalisti betonirakentamisen sekä prosessi-, energia- ja kaivosteollisuuden vihreää siirtymää.
 
Betonituotteet (precast): Geoprime-ratkaisu on käytössä Euroopassa ja Aasiassa ei-kantavien sementittömien betonituotteiden valmistuksessa. Esimerkkejä tuotteista ovat pihakivet, infratuotteet, viemäriputket ja kattotiilet.
 
Rakennuselementit: Kehitämme vähähiilistä valmisbetonia, ontelolaattoja sekä seinäelementtejä suuren mittakaavan vihreään
rakentamiseen.
 
Kaivosteollisuus ja kaivosrakentaminen: Kehitämme sementitöntä ratkaisua kaivosrakentamisen rakenteisiin ja -massoihin ruiskubetonoinneista täyttöihin.
 
Sivuvirtojen uusi hyötykäyttö (waste upcycling): Kehitämme kiertotalousratkaisua, joka mahdollistaa teollisuuden aiemmin hyödyntämättömien sivuvirtojen muuttamisen kaupallisiksi raaka-aineiksi.

A7302748web-1

BETOLARIN VAHVUUDET

Kestävää materiaaliteknologiaa kasvaville markkinoille 

 
1. Innovatiivinen ja suojattu sementtiä korvaava materiaaliteknologia, joka perustuu omaan tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä omiin huippuosaajiin.
 
2. Kyky vauhdittaa sementtipohjaisen rakentamisen kestävyyshaasteiden ratkaisua ja koko rakentamisalan vihreää siirtymää.
 
3. Geoprime-ratkaisulla on globaalit markkinat, ja Betolarilla on kyky tarjota asiakkaille kustannustehokas siirtymä vähähiiliseen tuotantoon.
 
 4. Betolarilla on skaalautuva ja käyttöomaisuudeltaan kevyt liiketoimintamalli, jota tukee asiakkaalle joustava ja vähäisiä lisäinvestointeja vaativa käyttöönotto.