Vastuullisuus

Maailmaa muutetaan yhdessä

Lue lisää rakennusalaa odottavasta muutoksesta. 

A7302748web

Kohti vähähiilistä tulevaisuutta

Rakennusala on maailmanlaajuisesti yksi eniten ilmakehän hiilidioksidipäästöjä tuottavista toimialoista, sillä ala kokonaisuutena tuottaa noin 20 % maailman CO2-päästöistä. Yksi alan suurimmista haasteista on betonissa käytettävä sementti, jonka tuotanto aiheuttaa merkittävän hiilidioksidikuorman.

Betolarin avulla energia-, kaivos, teräs- ja metsäteollisuuden sivuvirroista voidaan tuottaa vähähiilisiä rakennusmateriaaleja, jopa täysin ilman sementtiä. Ominaisuuksiltaan, kuten kestävyydeltään ja lujuudeltaan, uudet materiaalit vastaavat perinteisiä verrokkejaan – niiden hiilijalanjäljen ollessa kuitenkin jopa 80 % pienempi.

Vastuullisuusprioriteettimme 

 

#1

CO2-päästövähennysten kiihdyttäminen 

Kestävällä rakentamisella on väliä. Materiaalien osuus rakennusten kokonaispäästöistä on arvioiden mukaan noin 40%. 

Betolarin ratkaisu mahdollistaa jopa 80 % pienemmät raaka-ainetason kasvihuonekaasupäästöt perinteisiin sementtipohjaisiin materiaaleihin verrattuna.

 

#2

Sivuvirtojen vastuullisuuden varmistaminen 

Betolarin ratkaisussa käytettyjen sivuvirtojen laatu ja vastuullisuus varmistetaan huolellisesti ennen käyttöönottoa Geoprime-pohjaisten tuotteiden valmistuksessa. Sivuvirtoja hankitaan vastuullisiin toimintamalleihin sitoutuneilta toimittajilta. 

 
Mahdollisimman suuri osa sivuvirroista pyritään hankkimaan maantieteellisesti läheltä, jolloin niiden kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset minimoidaan.

 

#3

Sosiaalinen vastuullisuus rakentamisen arvoketjussa

Rakentamisen arvoketjussa vastuullisuuden varmistaminen edellyttää toimitusketjujen hallintaa ja läpinäkyvyyttä. Betolar osaltaan pyrkii varmistamaan oman arvoketjunsa vastuulliset käytännöt.
 
Oman toiminnan lisäksi Betolar pyrkii tunnistamaan ja minimoimaan vastuullisuusriskejä mahdollisimman katttavasti hankinta- ja toimitusketjussaan.

Betolar team

VASTUULLISUUSTYÖN PAINOPISTEET 2023 

Kohti seuraavaa tasoa

Määrittelemme parhaillaan yksityiskohtaista vastuullisuusohjelmaamme ja siihen liittyviä tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Samalla valmistaudumme käynnistämään yritysvastuuraportointiamme kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Temaattisia painopisteitä 2023

  • Betolarin yhtiökohtaisen hiilijalanjäljen kattava laskenta GHG-protokollan mukaisesti (Scope 1,2 ja 3)
  • Eettisen toimintaohjeen määrittely ja käyttöönotto 
  • Monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuusperiaatteiden (DE&I) kouluttaminen
_NCZ7610-Edit-2

HENKILÖSTÖ

Huolehdimme ihmisistä

Pyrimme siihen, että Betolar on paras työpaikka saada aikaan muutosta, oppia ja kehittyä ammattilaisena sekä voida hyvin.

Yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme, joiksi olemme määritelleet rohkeuden, vastuullisuuteen sitoutumisen sekä yhdessä tekemisen.

Sitoutuminen monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallistamiseen:

Me Betolarilla uskomme, että todellinen tasa-arvo tarkoittaa jokaiselle henkilölle yhtäläistä mahdollisuutta menestyä, riippumatta heidän taustastaan, ominaisuuksistaan tai uskomuksistaan. Vuonna 2022 noin 60 työntekijämme joukossa oli yli 14 kansallisuutta.

Tiedostamme myös, että työ on vasta alkanut. Vaikka Betolarin sukupuolten välinen tasapaino on tällä hetkellä 25 % naisia ja 75 % miehiä, teemme kovasti töitä tasapainottaaksemme toimintakentäämme entisestään. Kyse ei ole vain erilaisista tiimeistä; kyse on kulttuurin luomisesta, jossa monimuotoisuus voi kukoistaa.

Lue lisää vuosikertomuksestamme

 

portaikko ja kynttilät h1700

Betolar henkilöstö numeroina (2022)

14

eri kansallisuutta

11%

johtoryhmän jäsenistä naisia

61

henkilöstömäärä Suomessa, Intiassa, Indonesiassa ja  Vietnamissa

33%

hallituksen jäsenistä naisia

Abhishek B Betolar

HALLINNOINTI

Eettiset toimintaohjeet

Julkaisimme vuonna 2023 eettiset toimintaohjeemme, joka ohjaa jokaista työntekijää ja sidosryhmää toimimaan vastuullisesti ja eettisesti.

Eettiset toimintaohjeet