Vastuullisuus

Maailmaa muutetaan yhdessä

Lue lisää rakennusalaa odottavasta muutoksesta. 

Vastuullisuusprioriteettimme 

 

#1

CO2-päästövähennysten kiihdyttäminen 

Kestävällä rakentamisella on väliä. Materiaalien osuus rakennusten kokonaispäästöistä on arvioiden mukaan noin 40%. 

Betolarin ratkaisu mahdollistaa jopa 80 % pienemmät raaka-ainetason kasvihuonekaasupäästöt perinteisiin sementtipohjaisiin materiaaleihin verrattuna.

 

#2

Sivuvirtojen vastuullisuuden varmistaminen 

Betolarin ratkaisussa käytettyjen sivuvirtojen laatu ja vastuullisuus varmistetaan huolellisesti ennen käyttöönottoa Geoprime-pohjaisten tuotteiden valmistuksessa. Sivuvirtoja hankitaan vastuullisiin toimintamalleihin sitoutuneilta toimittajilta. 

 
Mahdollisimman suuri osa sivuvirroista pyritään hankkimaan maantieteellisesti läheltä, jolloin niiden kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset minimoidaan.

 

#3

Sosiaalinen vastuullisuus rakentamisen arvoketjussa

Rakentamisen arvoketjussa vastuullisuuden varmistaminen edellyttää toimitusketjujen hallintaa ja läpinäkyvyyttä. Betolar osaltaan pyrkii varmistamaan oman arvoketjunsa vastuulliset käytännöt.
 
Oman toiminnan lisäksi Betolar pyrkii tunnistamaan ja minimoimaan vastuullisuusriskejä mahdollisimman kattavasti hankinta- ja toimitusketjussaan.

Betolar team

VASTUULLISUUSTYÖN PAINOPISTEET 2023 

Kohti seuraavaa tasoa

Määrittelemme parhaillaan yksityiskohtaista vastuullisuusohjelmaamme ja siihen liittyviä tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Samalla valmistaudumme käynnistämään yritysvastuuraportointiamme kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Temaattisia painopisteitä 2024

  • Betolarin yhtiökohtaisen hiilijalanjäljen kattava laskenta GHG-protokollan mukaisesti (Scope 1,2 ja 3)
  • EU taksonomialaskennan käynnistys
  • Asiakkaidemme tukeminen heidän ympäristövaikutusten arvioinneissa
_NCZ7610-Edit-2

HENKILÖSTÖ

Huolehdimme ihmisistä

Pyrimme siihen, että Betolar on paras työpaikka saada aikaan muutosta, oppia ja kehittyä ammattilaisena sekä voida hyvin.

Yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme, joiksi olemme määritelleet rohkeuden, vastuullisuuteen sitoutumisen sekä yhdessä tekemisen.

Sitoutuminen monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallistamiseen:

Me Betolarilla uskomme, että todellinen tasa-arvo tarkoittaa jokaiselle henkilölle yhtäläistä mahdollisuutta menestyä, riippumatta heidän taustastaan, ominaisuuksistaan tai uskomuksistaan. Vuonna 2023 noin 60 työntekijämme joukossa oli yli 14 kansallisuutta.

Tiedostamme myös, että työ on vasta alkanut. Vaikka vuonna 2023 Betolarin sukupuolten välinen tasapaino  28 % naisia ja 72 % miehiä (2022: 25/75%), teemme kovasti töitä tasapainottaaksemme toimintakenttää entisestään. Kyse ei ole vain erilaisista tiimeistä; kyse on kulttuurin luomisesta, jossa monimuotoisuus voi kukoistaa.

Lue lisää vuosikertomuksestamme

 

portaikko ja kynttilät h1700

Betolar henkilöstö numeroina (2023)

Eri kansallisuutta

15

(2022: 14)

Johtoryhmän jäsenistä naisia

33%

(2022: 11%)

Henkilöstömäärä 

60

(2022: 61)

Hallituksen jäsenistä naisia

33%

(2022: 33%)

©Janne Mikkila_ Betolar_Geoprime Hollow core slab (7)

HALLINNOINTI

Eettiset toimintaohjeet

Julkaisimme vuonna 2023 eettiset toimintaohjeemme, joka ohjaa jokaista työntekijää ja sidosryhmää toimimaan vastuullisesti ja eettisesti.

Eettiset toimintaohjeet