Yhtiötiedotteet

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019-2D

27.2.2023

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 27.2.2023 klo 10.30

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019-2D

Betolar Oyj:n (”yhtiö”) optio-ohjelman 2019-2D nojalla on 2.2.2023 merkitty yhteensä 8 414 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Osakkeiden merkintähinta, yhteensä 5 348,00 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 27.2.2023. Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on nyt 19 540 171 osaketta. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 28.2.2023 alkaen.

Optio-ohjelmien lisätiedot ovat nähtävissä yhtiön 26.11.2021 julkistamassa listautumisantiesitteessä, joka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla www.betolar.com/listautuminen.

Betolar Oyj

Lisätietoja

Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, +358 40 828 2632

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on vähentää CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä rakentamisessa.

Lue lisää: www.betolar.com