Lehdistötiedotteet

Betolar vauhdittaa rakennusmateriaalien standardien muutosta

4.9.2023

Betolar Oyj

Lehdistötiedote
31.8.2023

Betolar edistää rakentamisen vihreää siirtymää vauhdittamalla osaltaan rakennusmateriaaleja koskevien standardien päivittämistä. Tavoitteena on vaikuttaa siihen, että standardit tukisivat uusien rakennusmateriaaliteknologioiden hyväksyntää rakentamisessa.

”Rakennuksiin liittyvät ympäristötoimet painottuvat nykyisin voimakkaasti käytön aikaisen energiatehokkuuden saavuttamiseen. Rakennusmateriaalien päästöt ovat kuitenkin rakennuksen elinkaaren kokonaisuudesta yli 40 prosenttia. CO2-päästöjä voidaan vähentää merkittävästi materiaalivalinnoilla, ei ainoastaan rakennusten käytönaikaisilla energiansäästötoimenpiteillä. Materiaalien käyttöä ohjaavat standardit on saatava tukemaan uusien teknologioiden käyttöönottoa”, Betolarin kaupallinen johtaja Ville Voipio sanoo.

Betolar on liittynyt jäseneksi vähähiilisen sementin ja betonin käyttöä edistävään toimialan Alliance for Low-Carbon Cement and Concrete -allianssiin (ALCCC). ALCCC tekee yhteistyötä teknisesti suuntautuneen Environmental Coalition on Standards -järjestön (ECOS) kanssa. ECOS on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka jäsenten ja asiantuntijoiden verkosto puolustaa ympäristöystävällisiä teknisiä standardeja, politiikkoja ja lakeja.

”Standardien taustalla on massiivinen päätöksenteko- ja valvontajärjestelmä. Rakentamisen vihreä siirtymä on mahdollinen ainoastaan siten, että uusille materiaaliteknologioille saadaan rakentamisen eri osapuolet kattava hyväksyntä. Muutos on mahdollinen ainoastaan yhteisten ponnistelujen kautta. Haluamme tuoda yhteiseen pöytään oman osaamisemme ja kokemuksemme”, Voipio sanoo.

”Ottamalla käyttöön uusia, materiaalien ominaisuuksiin perustuvia, performace based -standardeja voidaan huomio siirtää ohjeistavista toimenpiteistä aidosti vaikuttaviin tuloksiin, kuten pienempään hiilijalanjälkeen ja parempaan kokonaissuorituskykyyn. Tällöin Betolarin Geoprime-materiaalien kaltaisilla ratkaisuilla saavutetaan merkittäviä CO2-päästövähennyksiä verrattuna perinteiseen betoniin”, Betolarin tutkimus- ja kehitysjohtaja Hassan Raad sanoo.

Rakentaminen ja rakennukset vastaavat merkittävässä määrin sekä ilmaston lämpenemisestä että luonnonvarojen ehtymisestä. Ympäristökriisin seuraukset ovat jo nähtävissä. Rakentamisen alalla on uusia toimivia kiertotalouden ratkaisuja, joilla voidaan turvata luonnon monimuotoisuutta ja samalla vähentää radikaalisti CO2-päästöjä.

”Hienoa, että niin alan innovaattorit ovat sitoutuneet nopeuttamaan sementin ja betonin hiilijalanjäljen pienentämistä parempien standardien ja toimintapolitiikan avulla. Teknologia ja innovaatiot ovat olemassa, mutta tarvitsemme poliittista tahtoa. Standardien ja politiikkojen on mahdollistettava vähähiilisten ratkaisujen yleistyminen. Standardien asettamien esteiden poistaminen mahdollistaa alan päästöjen kustannustehokkaan ja nopean puolittamisen”, ECOS:in toiminnanjohtaja Justin Wilkes sanoo.

 

Betolar Oyj
Viestintä

 

Tietoa Betolarista:

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella.

www.betolar.com

 

Tietoa ECOSista ja Alliance for Low-Carbon Cement and Concrete -allianssista:

ECOS on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jolla on jäsen- ja asiantuntijaverkosto, joka ajaa ympäristöystävällisiä teknisiä standardeja, käytäntöjä ja lakeja. ECOS varmistaa, että ympäristön ääni tulee kuulluksi, kun niitä kehitetään, ja edistää muutosta tarjoamalla asiantuntemusta poliittisille päättäjille ja alan toimijoille, mikä johtaa vahvojen ympäristöperiaatteiden täytäntöönpanoon.

ALCCC allianssi perustettiin ohjaamaan alaa kohti toteuttamiskelpoisia keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Allianssin jäsenet edustavat sekä vakiintuneita materiaalien suunnittelijoita ja tuottajia että bioteknologian, hiilidioksidin talteenoton ja kestävän rakentamisen parissa työskenteleviä start-up-yrityksiä. Jäsenien juuret ovat kiertotaloudessa ja kestävässä rakentamisessa, ja kaikilla on yhteinen halu muuttaa alaa - ja estää katastrofaalinen ilmastonmuutos.

Allianssin jäseniä ovet Arup, Betolar, Biomason, C2CA, Carbon Re, Cemvision, Colas, Concrete4Change, Ecocem, ecoLocked, ECOS, EEB, Fortera, Greenmade, Hoffman Green Cement, Materrup, NoMAD, ResourceFull, Sublime Systems, TerraCO2, and 3Béton. Breakthrough Energy tukee allianssia.

https://allianceLCCC.com/

 

Lisätietoja:

Martta Valkola, Head of Marketing and Communications, +358405471981, martta.valkola@betolar.com