Lehdistötiedotteet

Betolar vaati Lontoon Concrete Expossa standardia sementin korvaamiseksi betonissa

3.5.2023

Betolar Oyj 

Lehdistötiedote
3.5.2023

Betolar vaati Lontoon Concrete Expossa standardia sementin korvaamiseksi betonissa

Iso-Britannian hallituksen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Rakennusteollisuudella on merkittävä rooli tavoitteen saavuttamisessa. Tarvitaan kustannustehokkaita kiertotalouden ratkaisuja, joilla vastataan kestävien rakennusmateriaalien nopeasti kasvavaan kysyntään.

”Me vastaamme tähän haasteeseen Geoprime-ratkaisullamme, jonka avulla sementti voidaan korvata betonin valmistuksessa sivuvirtamateriaaleilla. Ratkaisu ei vaadi suuria investointeja, mutta sääntelyä on kehitettävä nopeasti, jotta uusia ratkaisuja ja materiaaleja voidaan hyödyntää”, Betolarin toimitusjohtaja Riku Kytömäki sanoi.

Lontoon Concrete Expossa Betolar haastoi Geoprime-ratkaisullaan sementin käytön rakentamisessa. Betolarin toimitusjohtaja Riku Kytömäki vaati tänään puheessaan Expossa korvaamaan uudella suoritusperusteisella standardilla nykyiset rakennusvaatimukset, jotka rajoittavat uusien vähähiilisten materiaalien käyttöä sementin tilalla betonin valmistuksessa.

Geoprime-ratkaisun avulla betonin valmistusprosessissa sementti korvataan sivuvirtamateriaaleilla, mikä vähentää raaka-aineen CO2-päästöjä jopa 80 prosenttia verrattuna perinteiseen sementtipohjaiseen betoninvalmistukseen. Samalla alihyödynnetyistä teollisuuden valtaisista sivuvirroista saadaan betoninvalmistukseen vaihtoehto sementille, mikä lisää kiertotaloutta rakennusteollisuudessa.

Britanniassa rakennusalan on aika siirtyä vähähiiliseen tulevaisuuteen

Iso-Britannian sementtiteollisuuden arvo on yli miljardi euroa. Maailmanlaajuisesti tarvitaan neljä miljardia tonnia sementtiä vuodessa. Masuunikuona on betonin valmistuksessa yleisesti käytetty sivuvirta. Koska masuunikuonaa on saatavilla vain 300 miljoonaa tonnia, uusille vaihtoehdoille on valtava tarve.

Betolarin tekoälypohjainen materiaalitutkimus on analysoinut yli 250 sivuvirtaa kuonan ja lentotuhkan lisäksi. Tavoitteena on löytää uusia mahdollisuuksia paikallisesti saatavilla olevien sivuvirtojen hyödyntämiseen. Merkittäviä CO2-säästöjä saavutetaan myös logistiikassa, kun valmistus tapahtuu lähellä teollisuuden sivuvirtojen lähteitä.

Rakennusteollisuus tarvitsee nyt vähähiilisiä ratkaisuja vastatakseen asiakkaiden kasvavaan kysyntään sekä auttaakseen hallituksia saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteet vuoteen 2050 mennessä. Britannian hallitus on viime vuosina ottanut käyttöön useita kannustimia tavoitteen saavuttamiseksi.

”Kansainvälisen betoniteollisuuden on aika tehostaa kestävän kehityksen ponnistelujaan. Uusi materiaali-innovaatio on saatavilla. Se on kustannustehokas ja auttaa täyttämään kiristyviä kestävyysvaatimuksia. Nykyiset säädökset kuitenkin rajoittavat betonirakennuksissa sallittujen materiaalien käyttöä”, Riku Kytömäki sanoi.

Jatkuvasti kehittyvä Geoprime-ratkaisu varmistaa, että betonivalmistajat ympäri maailman voivat tarjota vähähiilisiä betonivaihtoehtoja käyttämällä paikallisesti saatavilla olevia sivuvirtoja, kuten lentotuhkaa ja kuonaa. Lisäksi teemme tutkimusta muiden sivuvirtojen kuten saven, luonnollisten pozzolaanien, piidioksidin, riisin kuoren ja bauksiitin parissa.

”Geoprime-ratkaisun avulla pystymme hyödyntämään laajempaa valikoimaa teollisuuden sivuvirtoja luodaksemme ratkaisun haasteisiin, joita kohtaamme vähentäessämme hiilidioksidipäästöjä ja rakentaessamme vihreämpää maailmaa”, Kytömäki totesi.

Betolar Oyj
Viestintä

Faktaboksi

  • Vuoden 2021 lopussa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti käynnistävänsä Net Zero Innovation Portfolion, joka on miljardin punnan rahasto. Sillä tuetaan vähähiilisten teknologioiden kehittämistä eri aloilla, mukaan lukien rakentaminen. Rahasto tukee rakennusteollisuuden päästöjen vähentämiseen tähtääviä innovatiivisia hankkeita, kuten vähähiilisten materiaalien käyttöä ja uusia rakennusmenetelmiä.
  • Viime aikoina on käynnistetty useita vihreän rahoituksen hankkeita, joilla pyritään tukemaan kestäviä rakennushankkeita - mm. Green Finance Institute pyrkii lisäämään investointeja kestävään infrastruktuuriin, mukaan lukien kestävän kehityksen rakennukset.
  • Iso-Britannian hallitus on perustanut tutkimus- ja kehityskeskus Construction Innovation Hubin, joka edistää rakennusteollisuuden kestäviä innovaatioita. Keskus toimii useiden kehityshankkeiden parissa, kuten digitaalisissa teknologioissa, jotka optimoivat kiertomateriaalien käyttöä, sekä uusien kestävien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com.

Lisätietoja

Martta Valkola, Head of Marketing and Communications, martta.valkola@betolar.com, +358 40 547 1981