Lehdistötiedotteet

Betolar kisaa kestävän kehityksen maailmanluokan kärkipalkinnoista

3.8.2023

Betolar Oyj

Lehdistötiedote
3.8.2023

Betolar kisaa kestävän kehityksen maailmanluokan kärkipalkinnoista

Betolar on päässyt finalistiksi Reuters Eventsin järjestämän vastuullisen liiketoiminnan kansainvälisen kilpailun kahdessa kategoriassa: Kestävän kehityksen tavoitteet ja Tuoteinnovaatiot. Kilpailun finaali järjestetään ja sijoitukset julkistetaan 1.11.2023 Responsible Business Awards 2023 -tapahtumassa Lontoossa.

”Tänä kesänä valmistuivat vähähiilisten rakennustuotteiden teollisen mittakaavan testit ja julkistimme maailman vähäpäästöisimmät ontelolaatat. Kehitämme innovatiivista ratkaisua myös kaivosalan rakenteille sekä nykyisin jätteeksi päätyvien teollisuuden sivuvirtojen kiertotaloudelle. Kasvuyrityksenä meille on tärkeää, että saamme kaupallisille ratkaisuillemme näkyvyyttä kansainvälisillä areenoilla”, Betolarin kaupallinen johtaja Ville Voipio sanoo.

Reuters Events Responsible Business Awards on merkittävä kansainvälinen palkinto, joka nostaa esiin omien alojensa kestävän kehityksen murrosta edistäviä yrityksiä. Kilpailukategorioita on 14, jotka kattavat vastuullisen liiketoiminnan eri alueita kestävän kehityksen innovaatioista ja liiketoimintamalleista sosiaaliseen vastuuseen sekä niitä tukevaan rahoitukseen.

”Kokonaisvaltainen muutos on mahdollista ainoastaan sitouttamalla koko rakentamisen arvoketju. Lähestymistapamme luo mahdollisuuden kaikille arvoketjun toimijoille saavuttaa omat kestävän kehityksen tavoitteensa, erityisesti CO2-päästöissä mutta myös kiertotaloudessa. Tavoitteena on mahdollistaa koko rakennusalan kestävämpi kehitys”, Ville Voipio rohkaisee.

Kaikki lähtee mullistavasta innovaatiosta

Kilpailun tuoteinnovaatioiden kategoriassa palkitaan innovatiivisen tuotevalikoiman kehittänyt yritys, joka pystyy vastaamaan sosiaaliseen vastuuseen tai ympäristöön liittyvään kestävän kehityksen haasteeseen. Toimialaa mullistavan innovaation pitää olla osa yrityksen ydinliiketoimintaa.

Betolarin Geoprime-ratkaisu korvaa sementin käytön betonituotteissa joko osittain tai kokonaan. Geoprime-ratkaisulla tuotettuja betonituotteita, kuten päällystekiviä ja viemäriputkia valmistetaan jo kaupallisesti. Seuraavaksi markkinoille ovat tulossa rakennusteollisuuden volyymituotteet ontelolaatat ja väliseinät, sekä ennen pitkää myös valmisbetonituotteet.

”Kestävä rakentaminen on tärkeää. Arvioiden mukaan materiaalien osuus rakennusten kokonaispäästöistä on noin 40 prosenttia. Betolarin ratkaisu mahdollistaa betonin raaka-aineiden jopa 80 prosenttia pienemmät CO2-päästöt perinteisiin materiaaleihin verrattuna”, Ville Voipio toteaa.

Merkittävä kiertotalouden alue on sivuvirtamateriaalien hyödyntäminen. Tavoitteena on hankkia mahdollisimman suuri osa sivuvirroista maantieteellisesti läheltä ja siten minimoida niiden kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset. Sivuvirrat hankitaan vastuullisiin toimintamalleihin sitoutuneilta toimittajilta.

”Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti Betolar kierrättää yhden toimialan jätevirrat arvokkaiksi raaka-aineiksi toiselle toimialalle, kuten esimerkiksi rakennusteollisuudelle. Samalla ratkaistaan sementtiä korvaavien materiaalien riittävyysvajetta”, Voipio visioi.

Systemaattiset tavoitteet muuttavat rakentamisen toimialaa

Yrityksen kestävän kehityksen systemaattisia tavoitteita korostavassa kategoriassa haetaan edelläkävijäyritystä, joka auttaa selkeästi uusilla tavoilla ja mitattavasti toimialaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet globaalissa mittakaavassa. Kriteereissä korostetaan yrityksen kykyä kytkeä liiketoimintatavoitteensa koko arvoketjun kestävän kehityksen tavoitteisiin.

”Betolarin liiketoiminta tukee useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteista edistäen myönteistä muutosta infrastruktuurissa, kaupunkien ekosysteemeissä, kulutustottumuksissa ja ilmastotoimissa. Esimerkiksi kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, ratkaisumme mahdollistaa siirtymisen kohti kestävää teollistumista parantamalla betonin tuotannon tehokkuutta”, Voipio kertoo.

Omien tehtaiden perustamisen sijaan Betolar toimii lisenssimallilla, joka sisältää räätälöidyn Geoprime-kaavan sekä sopivien sivuvirtojen hankinnan ja uuden materiaalin käyttöönoton edellyttämän tuen. Vähäpäästöisen materiaalin käyttöönotto ei vaadi betoninvalmistajilta merkittäviä investointeja tai muutoksia olemassa oleviin tiloihin tai laitteisiin.

Lisätietoa kilpailusta ja muista finalisteista:

https://events.reutersevents.com/sustainable-business/responsible-business-awards/finalists 

 

Betolar Oyj
Viestintä 

Betolar lyhyesti

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lue lisää: www.betolar.com

Lisätietoja

Martta Valkola, Head of Marketing and Communications, +358405471981, martta.valkola@betolar.com