Yhtiötiedotteet

Betolar julkaisee päivitetyn strategian

29.3.2023

Betolar Oyj

Yhtiötiedote / Sisäpiiritieto

29.03.2023 klo 10:00

Betolar julkaisee päivitetyn strategian

Betolarin hallitus on vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian vuosille 2023–2025. Yhtiön strategian päämääränä on olla houkuttelevin vihreän siirtymän kumppani rakennus-, betoni-, sementti- ja kaivosteollisuudelle. Uudistukset ovat osa Betolarin pitkän aikavälin jatkuvaa strategian tarkastelua.

“Betolar on keskittynyt strategiassaan Geoprime-konseptinsa kaupallistamiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen asiakaspilottien, kumppanuuksien, kehittämisen ja ratkaisujen testaamisen kautta. Geoprime-konsepti on osoitettu toimivaksi betonituotteissa. Betolar on nyt valmis vauhdittamaan kasvua rakentamisen elementeissä ja kaivossektorilla, jotka tarjoavat houkuttelevat kasvunäkymät uusille sementtivapaille tuotteille. Julkaisemme tänään päivitetyn strategiamme, joka tukee tavoitettamme olla edelläkävijä rakentamisen ja teollisuuden globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisuissa. Vahva tutkimus- ja tuotekehitystyömme jatkuu edelleen ja saa lisää vauhtia datasta, jota kertyy eri asiakkuuksissa ja tuotesovelluksissa”, toteaa Betolarin toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Päivitetty strategia

Betolar jatkaa vuoden 2021 lopun listautumisannin yhteydessä esitetyn strategiansa toteuttamista uusilla painotuksilla. Vuoden 2022 aikana yhtiö toteutti strategiaa käynnistämällä asiakkaidensa kanssa betonituotteiden kaupallista tuotantoa Euroopassa ja Aasiassa. Vuonna 2023 yhtiö siirtyy strategian toteutuksessa uuteen vaiheeseen ja valmistautuu skaalautumiseen suurempien asiakassovellusten sekä kasvaneen vihreän siirtymän kysynnän vauhdittamana. Betolarin aiemmin ilmoittamat pitkän aikavälin liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan – lisätietoa https://www.betolar.com/tavoitteet

Betolarin päivitetty strategia perustuu viiteen keskeiseen teemaan, jotka suuntaavat yhtiötä

  • Fokusoitumaan vaihtoehtoisten sivuvirtojen tunnistamiseen, kehittämiseen ja erityisesti hinnaltaan edullisten jätevirtojen tuotteistamiseen;
  • Hakemaan vahvempaa asemaa arvoketjussa sivuvirtojen suhteen esimerkiksi yhteistyösopimusten tai investointien kautta;
  • Kiihdyttämään Geoprime-ratkaisukehitystä suurivolyymisiin ja skaalautuviin asiakassegmentteihin rakentamisen elementeissä ja kaivosteollisuudessa;
  • Keskittämään myyntiä ja markkinointia maantieteellisille avainmarkkinoille perustuen vihreän siirtymän kysyntään, sivuvirtojen saatavuuteen ja Betolarin kykyyn tuottaa taloudellista lisäarvoa tuotteistettujen sovellusten kautta;
  • Jatkamaan liiketoimintamallin ympärille rakennettavan dataan perustuvan liiketoimintaekosysteemin kehitystä, jossa Betolarin tekoälyalustan rooli on keskeinen.

Toimitusjohtaja Kytömäki: “Yhtiön strategiatarkastelun yksi päähuomioista on ollut se, että sivuvirtojen saatavuudella ja hinnalla on keskeinen rooli liiketoiminnan arvonluonnissa. Nykyisten tunnettujen sivuvirtalähteiden noussut kysyntä erityisesti masuunikuonan ja lentotuhkan osalta on johtanut näiden raaka-aineiden hintojen nousuun samalla kun masuunikuonan ja lentotuhkan tuotantomäärät vähenevät maailmanlaajuisesti pidemmällä aikajänteellä. Betolar ryhtyy kiihdyttämään vaihtoehtoisten sivuvirtojen kehittämistyötä sementin käytön korvaamiseksi eri asiakassegmenteissä. Tämän suunnan edellytyksenä on vahvemman aseman ottaminen arvoketjussa sivuvirtojen suhteen, mikä mahdollistaa yhtiölle paremman arvonluontipotentiaalin tulevaisuudessa.”

Yhtiön ydinosaamiset ja niiden kehitystarpeet heijastelevat strategisia painotuksia. Betolar on jatkuvasti oppiva vähähiilisten ratkaisujen tarjoaja, jonka ydinosaamista on tieteeseen perustuva materiaali- ja sivuvirtatietämys yhdistettynä syvälliseen toimialatuntemukseen.

Strategian etenemistä käsitellään tarkemmin 27.4.2023 julkaistavassa Betolarin liiketoimintakatsauksessa.

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, riku.kytomaki@betolar.com, puh. +358 50 511 8288

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com.