Lehdistötiedotteet

Viemäriputkien kaupallinen valmistus Betolarin Geoprime®-ratkaisulla on aloitettu Belgiassa

16.11.2023

Betolar Oyj

Lehdistötiedote
16.11.2023

Viemäriputkien kaupallinen valmistus Betolarin Geoprime®-ratkaisulla on aloitettu Belgiassa

Betolarin Geoprime-ratkaisuun perustuvasta alkali-aktivoidusta betonimateriaalista (AAM) valmistettuja viemäriputkia on alettu asentaa Aquafinin viemärilaitoksella Duffelissa Belgiassa. Putket valmistaa Betolarin yhteistyökumppani Tubobel Group.

Belgialainen betonivalmistaja Tubobel Group on kehittänyt yhdessä Betolarin kanssa Belgian markkinoiden tarpeisiin soveltuvan viemäriputken. Betolarin Geoprime-ratkaisu on ilmastoa säästävä vaihtoehto sementille.

Aquafin asennuttaa vuosittain noin 200 kilometriä sade- ja jätevesiviemäriputkia Flanderin alueella. Sadevesiviemärit asennetaan varastoimaan, imeyttämään tai kuljettamaan sadevettä, ja ne tehdään yleensä betonista. Jätevesiviemärit kuljettavat kotitalouksista tulevia jätevesiä kunnallisista viemäreistä jätevedenpuhdistamoon. Jätevesiviemäriputket ovat nykyisellään muovia, lasitettua savea tai betonia.

”Aquafin on alueellaan suuri asiakas. Julkisena toimijana yhtiö kannustaa valmistajia investoimaan kestävän kehityksen innovaatioihin. Infrarakenteissa käytettävillä materiaaleilla on merkittävä ympäristöjalanjälki. Betonin valmistuksessa perinteisesti käytetty sementti tuottaa valtaosan betonin noin kahdeksan prosentin globaaleista CO2-päästöistä. Ratkaisumme auttaa arvoketjua saavuttamaan ympäristötavoitteensa”, toteaa Betolarin kaupallinen johtaja Ville Voipio.

Viemäriputkien sideaineena käytetään teollisuuden sivuvirtamateriaalia

Tubobelin Geoprime-ratkaisulla valmistetussa viemäriputkessa käytetään sideaineena teollisuuden sivuvirtaa, joka alkaliaktivoidaan. Sivuvirtamateriaalin käyttö sementin sijasta vähentää CO2-päästöjä raaka-aineen osalta (elinkaariarvioinnin laajuus A1-A2) jopa 78 prosenttia perinteiseen betoniin verrattuna. Geoprime-putki voidaan betoniviemäriputkien tapaan kierrättää.

Geoprime-viemäriputket on tarkoitettu sadeveden puskurointiin ja kuljettamiseen. Mekaanisesti ne täyttävät samat vaatimukset kuin tavalliset betoniviemäriputket. Parhaillaan tutkitaan putkien rikkihappokestävyyttä. Tutkimuksen tuloksia odotettaessa Geoprime-viemäriputkea käytetään toistaiseksi ainoastaan hulevesijärjestelmissä. Tulevaisuudessa putkia voidaan käyttää myös puhdasvesijärjestelmissä.

Uutta materiaalia on kehitetty kumppaniverkostossa

Uuden materiaaliratkaisun kehittäminen on vaatinut koko arvoketjun osallistamista. Tubobel on kehittänyt viemäriputkituotantoa yhdessä Betolarin asiantuntijoiden kanssa. Aluehallinnon omistama Aquafin on tarjonnut ensimmäisen rakennuskohteen Belgiassa. Rakennusurakoitsijana on ollut Benelux-maissa toimivat rakennuskonserni BESIX.

"Käytimme paljon aikaa ja energiaa tämän tuotteen kehittämiseen. Olemme löytäneet kumppanin Aquafinista, mikä auttaa meitä saavuttamaan ympäristötavoitteemme. Tämän projektin kehittäminen on auttanut meitä laajentamaan näiden innovatiivisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden tarjontaa", Tubobelin yhteistoimitusjohtaja Evert Lemmens sanoo.

Betolar ja Tubobel solmivat kaupallisen sopimuksen viime keväänä.

Betolar Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:

Ville Voipio, kaupallinen johtaja, Betolar, puh. +358 50 562 1809, ville.voipio@betolar.com
Anja De Wit, viestinnän neuvonantaja, Aquafin, puh. +31 485 55 97 95, anja.dewit@aquafin.be
Evert Lemmens, yhteistoimitusjohtaja Tubobel, puh. +31 474 05 17 87, evert.lemmens@tubobel.group 

 

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoja www.betolar.com

Tietoja Tubobelista

Tubobel Group on belgialainen markkinajohtaja laadukkaiden ja kestävien betonituotteiden tuotannossa, jotka edistävät parempaa vesihuoltoa. Vakiintuneena viemäri-, viemäri-, vedenkäsittely- ja päällystysbetonituotteiden valmistajana ja toimittajana yhtiö on mukana Belgian monipuolisissa infrastruktuuriprojekteissa. Lisätietoja www.tubobel.group

Tietoja Aquafinista

Aquafin vastaa Flanderissa kunnallisen jäteveden käsittelyinfrastruktuurin rahoittamisesta, kehittämisestä ja käytöstä. Yhtiö käsittelee jätevedet niin, jotta ne voivat palata puhtaina takaisin vesistöön. Aquafin haluaa saavuttaa tavoitteensa sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Ekologisen jalanjäljen pienentäminen sekä energian ja raaka-aineiden talteenotto jätevedestä on yksi niistä. Lisätietoja www.aquafin.be/en