Yhtiötiedotteet

Sisäpiiritieto: Betolar suunnittelee rakenteellisia muutoksia vahvistaakseen kasvustrategian toteutusta ja sopeuttaa kustannusrakennettaan

12.9.2023

Betolar Oyj

Yhtiötiedote, 12.9.2023 klo 14:00

Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Betolar suunnittelee rakenteellisia muutoksia vahvistaakseen kasvustrategian toteutusta ja sopeuttaa kustannusrakennettaan

Betolar Oyj suunnittelee konsernitason muutoksia varmistaakseen, että yhtiön rakenne ja resurssit tukevat mahdollisimman tehokkaasti maaliskuussa päivitetyn kasvustrategian painopisteitä. Yhtiö tulee toteuttamaan kustannussäästöjä, joiden arvioidaan johtavan 5 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin. Näin varmistetaan yhtiön kyky tehdä strategian mukaisia kasvuinvestointeja. Säästöt kohdistuvat pääasiallisesti ulkoisten palveluiden hankintaan ja muihin muuttuviin kuluihin sekä osittain henkilöstökuluihin.

Betolar julkaisi 29.3.2023 päivitetyn kasvustrategian, jonka painopistealueina ovat vahvempi asema arvoketjussa sivuvirtojen suhteen, suurivolyymisemmat asiakassegmentit rakentamisen elementeissä ja kaivosteollisuudessa sekä keskittyminen vihreän siirtymän avainmarkkinoille tuettuna liiketoimintaekosysteemiin tähtäävällä tekoälykehityksellä.

Osana suunniteltuja muutoksia Betolar käynnistää yhtiötä koskevat muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on uudistaa organisaatiorakennetta tukemaan strategian toteutusta sekä sopeuttaa henkilöstömäärää ja -kuluja vastaavasti. Suunnitellut organisaatiomuutokset voisivat toteutuessaan johtaa enintään 9 työpaikan vähentymiseen. Muutosneuvottelut käynnistyvät 18.9.2023 ja ne arvioidaan saatavan päätökseen lokakuun alkuun mennessä.

Tavoiteltavien säästöjen arvioidaan näkyvän yhtiön kulurakenteessa maltillisesti loppuvuoden 2023 aikana ja toteutuvan täysimääräisesti vuonna 2024.

”Alkuvaiheen kasvuyrityksenä meille on tärkeätä kohdistaa resurssimme oikein ja varmistaa kykymme investoida päivitetyn strategian mukaisiin valintoihin. Uusia vihreän rakentamisen markkinoita avaavan kasvuyrityksen luonteeseen kuuluu myös olla valmis täsmentämään painotuksia teknologian sekä liiketoiminnan kehittyessä ja kypsyessä. Vuoden 2023 aikana käynnistyneet vähähiilisten ontelolaattojen tuotteistus sekä hankkeet kaivos- ja sivuvirtasektoreissa ovat yhtiön strategian ytimessä ja keskitämme toimintaamme niihin, yhtiön materiaali- innovaatiokyvykkyydestä tinkimättä. Pyrimme toteuttamaan suunnitellut muutokset vastuullisesti ja avoimesti sekä varmistamaan, että toimintamme laatu, luotettavuus ja asiakastyytyväisyys säilyvät jatkossakin korkealla tasolla”, toteaa Betolarin toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Betolar Oyj

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, riku.kytomaki@betolar.com, puh. +358 50 511 8288

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä rakentamisessa.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com.