Yhtiötiedotteet

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019-2A, 2021-2A ja 2021-2B

27.9.2023

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 27.9.2023 klo 11:45

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019-2A, 2021-2A ja 2021-2B

Betolar Oyj:n (”yhtiö”) optio-ohjelmien 2019-2A, 2021-2A ja 2021-2B nojalla on 14.8.2023 mennessä merkitty yhteensä 55 292 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Osakkeiden merkintähinta, yhteensä 65 744,00 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 27.9.2023. Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on nyt 19 606 882 osaketta. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 28.9.2023 alkaen.

Optio-ohjelmien lisätiedot ovat nähtävissä yhtiön 26.11.2021 julkistamassa listautumisantiesitteessä, jonka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla www.betolar.com/listautuminen.

Betolar Oyj

Lisätietoja

Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, +358 40 828 2632

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa: www.betolar.com