Lehdistötiedotteet

Betolar uudistaa Intian rakennusteollisuutta vähähiilisellä betoniratkaisullaan

18.10.2023

Lehdistötiedote
18.10.2023, Mumbai

Betolar uudistaa Intian rakennusteollisuutta vähähiilisellä betoniratkaisullaan

Betolarin vähähiilinen Geoprime-ratkaisu uudistaa Intian rakennusteollisuutta. Betonin sementittömällä vaihtoehdolla nopeutetaan merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tuomalla arvoketjuun rakentamisen kestävät ratkaisut. Ensimmäinen valmistaja jo hyödyntää Geoprimea.

”Geoprimen käyttöönotto auttaa intialaisia betoninvalmistajia siirtymään ympäristöystävälliseen ja ominaisuuksiltaan vaatimukset täyttävään tuotteeseen, mikä auttaa niitä irtautumaan hiilestä suunniteltua nopeammin", Betolar Indian toimitusjohtaja Abhishek Bhattacharya sanoo.

Betolar on ensimmäisenä Intian-toimintavuotenaan pohjustanut markkinoita maan länsi- ja eteläosissa. Yhtiö on keskittynyt betonielementteihin, kuten katujen päällyste- ja reunakiviin sekä seinäelementteihin ja viemäriputkiin. Yhteistyökumppaneiden kanssa on toteutettu onnistuneita pilottiohjelmia.

Betolarin Geoprime-ratkaisu on auttanut elementtivalmistajia siirtymään vähähiilisiin tuotteisiin, jotka täyttävät intialaisten standardien kriteerit. Betolar tarjoaa ainoana yrityksenä Intiassa betonituotevalmistajille kokonaisratkaisun sementtivapaiden tuotteiden valmistamiseen.

Alueensa markkinajohtaja Vyara Tiles on siirtynyt Geoprimeen

Vyara Tiles, joka on yksi alueensa suurimmista päällystystuotteiden valmistajista on ensimmäinen yritys Intiassa, joka on ottanut käyttöön Betolarin reseptiikan ja nestemäisten kemikaalien annostelujärjestelmän sekä laajentaa nopeasti Geoprimen käyttöä valmistuksessaan.

"Sementti on yksi suurimmista CO2-päästöjen aiheuttajista. Olemme pitkään yrittäneet löytää ratkaisun päästöjen vähentämiseksi. Betolarin Geoprime-ratkaisun avulla voimme poistaa sementin kokonaan tuotannostamme ilman tuotteen laadun heikkenemistä. Teimme tehtaillamme laajoja onnistuneita kokeita ja tuotetestauksia. Siksi päätimme ottaa Geoprimen osaksi prosessiamme", Vyara Tilesin omistaja Mehul Jain kertoo.

Geoprime-ratkaisulla valmistetut betonituotteet ovat Intiassa nyt loppuasiakkaiden saatavilla. Se tarjoaa ympäristötietoisille arkkitehdeille, rakennuttajille ja rakentajille vähähiilisiä päällystemateriaaleja, jotka pienentävät merkittävästi rakennusprojektien hiilijalanjälkeä sekä täyttävät samalla alan korkeat laatustandardit.

Laajentuminen uusiin vähähiilisiin sovelluksiin

Betolar suunnittelee aktiivisesti laajentumista Intian markkinoilla. Liiketoiminnan ohella yhtiö keskittyy tutkimukseen ja kehitykseen uusien Geoprimen-sovellusta hyödyntävien tuoteryhmien laajentamiseksi rakennus- ja kaivossegmenteissä.

"Kiinnostus ratkaisuamme kohtaan kasvaa Intiassa nopeasti. Olemme osoittaneet, että ratkaisullamme ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa huomattavasti suunniteltua nopeammin rakentamisen laadusta tinkimättä", Betolarin Abhishek Bhattacharya sanoo World of Concrete India 2023 -tapahtumassa Mumbaissa.

Geoprimen käyttöönotto Intian markkinoilla edistää merkittävästi perinteiseen betonintuotantoon liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Sen käyttö tukee Intian sitoutumista ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Intia on sitoutunut vähentämään vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjään suhteessa bruttokansantuotteeseensa 45 prosenttiin vuoden 2005 tasosta sekä saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2070 mennessä.

Betolar Oyj
Viestintä

Lisätietoja

Martta Valkola, Head of Marketing and Communications, +358 40 5471981, martta.valkola@betolar.com

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella.

www.betolar.com