Lehdistötiedotteet

Betolar tutkii mahdollisuuksia hyödyntää vanadiinista puhdistettua kuonaa, jolla voitaisiin korvata yli 10 prosenttia Suomessa käytetystä sementistä

24.3.2022

Betolar Oyj
Lehdistötiedote
24.3.2022, 20:35

Betolar tutkii mahdollisuuksia hyödyntää vanadiinista puhdistettua kuonaa, jolla voitaisiin korvata yli 10 prosenttia Suomessa käytetystä sementistä

Betolar selvittää vanadiinista puhdistettua terästeollisuuden kuonan hyödyntämistä sementittömän betonin valmistuksessa. Betolar ei itse tuota betonia, mutta sen kehittämää Geoprime-ratkaisua käyttämällä betonin valmistajat voisivat korvata yli 10 prosenttia Suomessa käytetystä sementistä.

Betolar on allekirjoittanut aiesopimuksen kahden australialaisen vanadiinin talteenottoon erikoistuneen yrityksen, RISAB:in ja Vanadium Recovery Project Oy:n (VRP) kanssa, tutkimusyhteistyön aloittamisesta prosessin kehittämiseksi Poriin suunnitteilla olevassa laitoksessa.

”Näemme tässä Betolarille valtaisan mahdollisuuden. Onnistuessaan meillä olisi mahdollisuus tarjota asiakkaillemme terästeollisuuden sivuvirtana syntyvää nykyisin hyödyntämätöntä kuonaa osana lisensioitua ratkaisuamme. Meidän asiakkaillamme on jo kokemusta toisenlaisen terästeollisuuden kuonan käytöstä vähähiilisen Geoprime-betonin valmistuksessa. Uusien sivuvirtojen hyödyntäminen laajentaa suunnitellusti ratkaisumme kattavuutta.”, Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen sanoo.

Vanadiinin kysyntä kasvaa nopeasti, koska vanadiinielektrolyyttejä käytetään esimerkiksi sähköautojen litiumakuissa sekä tuuli- ja aurinkovoimaloiden akuissa. VRP ja RISAB suunnittelevat aloittavansa tänä vuonna Porissa maailman ensimmäinen hiilineutraalin vanadiinin talteenottolaitoksen toiminnan.

Kaavailtu laitos on toteutuessaan kansainvälisesti merkittävä vanadiinintuottaja. Sen arvioitu 9 000 tonnin vuosituotantomäärä vastaa noin viittä prosenttia koko maailman vanadiinituotannosta.

Porissa käytettävän vanadiinin raaka-aine on SSAB:n Raahen sekä Ruotsin Oxelösundin ja Luulajan tehtailla teräksen valmistuksessa syntyvä kuona. Kuona käsitellään VRP:n vanadiinin talteenottoprosessissa, jonka jälkeen sitä jää noin 300.000 tonnia vuodessa. Mikäli prosessi osoittautuu toteuttamiskelpoiseksi, tavoitteena on, että Betolar saa yksinoikeuden kuonan hyödyntämiseen.

Vanadiinista puhdistetun kuonan hyödyntäminen Betolarin asiakkaiden tarpeisiin ratkaisee sivuvirtaongelman kestävällä tavalla. Terästeollisuus pääsee eroon kuonasta ja Betolarin asiakkaille varmistetaan sideaineen saatavuus. Kokonaisuus muodostaa täydellisen kiertotalousratkaisun.

Betolar on kehittänyt vähähiilisen sementtivaihtoehdon hyödyntäen teollisuuden sivuvirtoja. Geoprime-ratkaisu tuo betonin raaka-aineiden osalta välittömät jopa 80 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennykset ilman merkittäviä muutoksia valmistusprosessissa. Betolar kehittää myös reseptiikkaa optimoivaa ja tekoälyä hyödyntävää data-alustaa, joka tulee yhdistämään betoninvalmistajat ja sivuvirtatuottajat.

Betolar Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, puh. 050 306 6335, matti.lopponen@betolar.com

 

Betolar lyhyesti

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän siirtymän, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen.

Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. www.betolar.com