Lehdistötiedotteet

Betolar saa valtion Ilmastorahastolta 7 M EUR pääomalainan

26.11.2021

Lehdistötiedote
26.11.2021

”Tavoitteenamme on luoda liiketoimintamallimme ympärille geopolymeeriteknologiasta kerrytettävään dataan perustuva liiketoimintaekosysteemi. Päästövähennyksiä tehostava markkinapaikka on merkittävä osa Betolarin pitkän aikavälin tekoälyn hyödyntämiseen liittyvää strategiaa. Ilmastorahaston rahoituksella on oma selkeä roolinsa liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmassamme”, Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen sanoo.

Nyt rahoitettavassa ratkaisussa uutta on sementtiä korvaavien sivuvirtojen ja muiden raaka-aineiden sekä näitä yhdistävän reseptiikan tuominen digitaaliselle alustalle. Alustan tavoitteena on toimia tulevaisuudessa Betolarin ratkaisujen digitaalisena markkinapaikkana sekä betonituotteiden valmistajien ja teollisten sivuvirtojen tuottajien kohtaamispaikkana.

Älykkään alustaliiketoimintamallin on tarkoitus tehostaa rakentamisen raaka-aineista syntyvien päästöjen vähentämistä laajemmassa mittakaavassa kuin ilman digitaalista ratkaisua.

”Betolar on Ilmastorahaston ensimmäinen digitaalisen ratkaisun rahoituskohde ja onnistuessaan ratkaisuun liittyy mittava globaali päästövähennyspotentiaali”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine toteaa.

Pääomalaina kohdistuu erityisesti alustan kaupallistamiseen. Laina nostetaan kolmessa erässä Betolarin ja Ilmastorahaston yhdessä sopimien digitaalisen alustan kaupallisten virstanpylväiden saavuttamisen perusteella. Laina on hinnoiteltu EU:n korkoreferenssitaulukon mukaisella markkinaehtoisella korolla, jonka lisäksi siihen sisältyy korkopreemio.

”Voimakasta kasvua tavoittelevaan yhtiöön liittyy merkittäviä rahoitustarpeita ja riskejä. Betolarin rahoitussuunnitelmassa eri osat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden niin kohdentumisen kuin riskien jakautumisenkin osalta”, Laine perustelee yhtiön rahoituspäätöstä.

Betolar on kerännyt aiemmilla rahoituskierroksilla pääomasijoittajilta noin yhdeksän miljoonaa euroa. Yhtiö ilmoitti 18.11.2021 suunnittelevansa listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle sekä listautumisantia tavoitteenaan kerätä 30 miljoonan euron pääomat.

”Ilmastorahaston lainan avulla pyrimme tehostamaan kehitystyötämme ja sen myötä myös nopeuttamaan ratkaisumme myönteisiä ilmastovaikutuksia globaalisti”, Löppönen toteaa.

Aiempien rahoituskierrosten keskeisimpinä sijoittajina ovat olleet Ajanta, Ahti Invest, Entrada, Kiilto Ventures, Kilo Invest, Nidoco, Taaleri, Voima Ventures ja Valve Ventures. Suunnitellun listautumisannin toteutuessa ankkurisijoittajina ovat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Ahlström Invest B.V., Nidoco AB, Merimieseläkekassa, ja S-Pankki Fenno Osake. Sijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita listautumisannissa yhteensä noin 24 miljoonalla eurolla.

Betolar Oyj
viestintä