Yhtiötiedotteet

Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

31.1.2023

Betolar Oyj

Yhtiötiedote 31.1.2023 klo 9:15

Betolar Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Betolar Oyj:n (”Betolar”) varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 31.3.2023. Betolarin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tehdä seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä (6 jäsentä vuonna 2022).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Tero Ojanperä, Kalle Härkki, Juha Leppänen, Inka Mero, Soile Kankaanpää ja Ilkka Salonen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ilkka Salonen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Tero Ojanperän hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Juha Leppästä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Betolarilla on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkitsemisen muuttamista. Nimitystoimikunnan ehdotus on seuraava:

  • Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (3 300 euroa vuonna 2022) ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa;
  • Hallituksen jäsenille 1 900 euroa kuukaudessa (1 800 euroa vuonna 2022)

Lisäksi hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

  • Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta (600€ vuonna 2022); ja
  • Valiokunnan muille jäsenille kullekin 300 euroa kokoukselta (300€ vuonna 2022).

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että sen työjärjestykseen tehtäisiin seuraavat muutokset:

  1. 2 kohdan ensimmäistä kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu nimitystoimikunnan päätöksentekoon. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta osakkeenomistajana voivat nimetä jäsenen toimikuntaan.”

  1. Suurimpia osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus määräytyy osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä.
  1. Nimitystoimikunnan kohdan 4 mukaista tehtävälistaa muokataan siten, että nimitystoimikunnan tehtävänä ei olisi valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotusta hallituksen puheenjohtajaksi edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § muutettaisiin siten, että jatkossa varsinaisen yhtiökokouksen on valittava ainoastaan hallituksen jäsenet ja hallitus valitsisi puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Alexander Ehrnrooth (Nidoco AB), Olli-Pekka Kallasvuo (Juha Leppäsen edustaja), Peter Seligson Ahlstrom Invest B.V), Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Tero Ojanperä (Betolarin hallituksen puheenjohtaja).

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Lisätietoja:

Alexander Ehrnrooth, Betolar Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. +358 40 081 6116

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä rakentamisessa.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen päätoimisto on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com

Tilaa tiedotteemme