Yhtiötiedotteet

Betolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1–9/2023: Sivuvirtaliiketoiminnan kehittäminen eteni hyvin – kysyntä kasvussa

3.11.2023

Betolar Oyj

Yhtiötiedote

3.11.2023 klo 8.30

Betolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1–9/2023 (tilintarkastamaton)

Betolar Oyj:n liiketoimintakatsaus 1–9/2023: Sivuvirtaliiketoiminnan kehittäminen eteni hyvin – kysyntä kasvussa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2023 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: https://www.betolar.com/sijoittajille

Heinä-syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 167 tuhatta euroa (45 tuhatta euroa)
 • Käyttökate oli -2 625 tuhatta euroa (-2 587 tuhatta euroa)
 • Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset kauden lopussa olivat 14 989 tuhatta euroa (30 328 tuhatta euroa)
 • Uusien pilottiasiakkaiden määrä oli 5 (5)
 • Henkilöstömäärä oli keskimäärin 59 (56)

Tammi-syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 298 tuhatta euroa (65 tuhatta euroa)
 • Käyttökate oli -8 811 tuhatta euroa (-7 104 tuhatta euroa)
 • Rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset kauden lopussa olivat 14 989 tuhatta euroa (30 328 tuhatta euroa)
 • Uusien pilottiasiakkaiden määrä oli 23 (19)
 • Henkilöstömäärä oli keskimäärin 62 (46)

Keskeiset tapahtumat heinä-syyskuussa

 • Betonituotesegmentissä edistymää oli erityisesti Intiassa, jossa kaksi uutta asiakasta käynnisti Geoprime-betonituotteiden tuotantoa.
 • Rakennuselementtisegmentissä toteutettiin ensimmäinen ontelolaattapilotti Kaakkois-Aasiassa.
 • Waste upcycling -segmentissä syntyi sivuvirtatutkimukseen ja -hyödyntämiseen liittyvät ensimmäiset sopimukset, joista esimerkkinä oli tutkimusprojektitilaus thaimaalaiselta Inno Precast Company Limitediltä, joka kuuluu johtavaan kiinteistökehittäjä Pruksa Group -konserniin. Sopimus kattaa paikallisten sivuvirtojen tutkimuksen ja analysoinnin.
 • Betolar sai positiivisen päätöksen 2,7 miljoonan euron avustuksesta Business Finlandilta vaihtoehtoisten sivuvirtojen tutkimus- ja kehityshankkeeseen.
 • Tuija Kalpala (KTM) nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti tehtävässään 2.10.2023
 • Strategiset kumppanuudet johtaja sekä johtoryhmän jäsen Janne Rauramo jää pois yhtiön palveluksesta viimeistään 30.11.2023
 • Vahvistaakseen kasvustrategian toteutusta Betolar käynnisti kustannusrakenteen sopeuttamisen, jonka osana aloitettiin yhtiötä koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelut käynnistyivät 18.9.2023 ja saatiin päätökseen lokakuun 2023 alussa.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön strategian etenemistä sekä liiketoiminnan kehittymistä kuvaavat keskeiset tiedot ja tunnusluvut. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät luvut ovat tilintarkastamattomia. Luvut sulkeissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Kesän jälkeen olemme kaupallisten avausten lisäksi panostaneet uusien strategisten kasvusuuntien, kaivosalan sekä vaihtoehtoisten sivuvirtojen tutkimukseen ja kehittämiseen. Sivuvirtaosaamisemme on avannut meille mahdollisuuksia odotetusti ja päivitetyn strategian fokuksen mukaisesti. Vihreä siirtymä kiihtyy eri teollisuuden aloilla, mikä puolestaan luo kasvavaa painetta vaihtoehtoisten sideaineiden löytämiselle ja hyödyntämättömien sivuvirtojen käyttöönotolle.

Ratkaisujemme pilotointi jatkui betonituote- ja rakennuselementtisegmentissä eri markkinoilla. Edistymää oli etenkin Intiassa, jossa kaksi uutta asiakasta käynnisti Geoprime-betonituotteiden tuotantoaan kolmannella kvartaalilla. Etenimme hyvin myös ontelolaattojen pilotoinnissa ja kehitystyössä. Toteutimme elokuussa ensimmäisen ontelolaattapilotin Kaakkois-Aasiassa, jossa olemme tunnistaneet kasvavaa kiinnostusta siirtyä valmistamaan esivalettuja kantavia rakennuselementtejä.

Liikevaihtomme kasvoi vertailukaudesta ja edellisestä vuosineljänneksestä. Olemme toki vielä uusien strategisien kasvualueiden osalta vasta alussa. Ensimmäisen sukupolven betonituotteiden tuotantomäärien maltillinen kasvu heijastuu suoraan volyymipohjaisiin lisenssi- ja kemikaalituloihin.

Jatkoimme panostuksiamme uusien sivuvirtojen hyödyntämisen kyvykkyyksiin, mitä tukee vahvasti Business Finlandilta saatu 2,7 miljoonan euron tuki. Saavutimme valmiuden siirtyä pilotointivaiheeseen uudessa geopolymeerireseptiikassa ja -annostelujärjestelmässä. Odotamme, että uusi menetelmä mahdollistaa teollisuuden sivuvirtojen nykyistä laajemman hyödyntämisen ja tuotteen laatuominaisuuksien parantamisen. Tämä puolestaan avaa tulevaisuudessa ovia siirtyä vaativampiin sovellusalueisiin.

Waste upcycling -ratkaisuissa teimme ensimmäiset sivuvirtatutkimukseen ja -hyödyntämiseen liittyvät sopimukset. Esimerkkinä tutkimuspalveluidemme myynnistä on tutkimusprojektitilaus thaimaalaiselta kiinteistökehittäjältä ja betoninvalmistajalta Pruksa Groupilta. Sopimus kattaa paikallisten sivuvirtojen tutkimuksen ja analysoinnin. Uusien sivuvirtojen avulla Pruksa Group pyrkii edistämään vihreää siirtymää betonituotteiden valmistuksessa. Olemme kauden aikana edistäneet sivuvirtatutkimusta myös Pohjois-Amerikassa.

Rahoitustarpeemme edellyttävät meiltä resurssien kohdentamista mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti. Olemme täsmentäneet painotuksiamme teknologian, liiketoiminnan ja markkinoiden kehittyessä. Tavoittelemme yhteensä viiden miljoonan euron vuotuisia säästöjä kulurakennetta sopeuttamalla. Arvioimme säästöjen vaikutuksen näkyvän maltillisesti loppuvuoden 2023 aikana ja toteutuvan täysimääräisesti vuonna 2024. Osana kustannussäästötoimenpiteitä aloitimme syyskuussa muutosneuvottelut, jotka saatettiin loppuun lokakuun alussa.

Arvioimme myös jatkuvasti mahdollisuuksia, joilla parantaa asemaamme arvoketjussa ja skaalautuvissa asiakassegmenteissä nopeasti kehittyvillä markkinoilla esimerkiksi avainkumppanuuksien avulla. Olemme parhaillamme työstämässä strategian mukaisia päivityksiä liiketoimintamalliimme ja tarkastelemme tässä yhteydessä myös keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteitamme.

Avainluvut

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) 7–9
2023
7–9
2022
1–9
2023
1–9
2022
1–12
2022
2
Taloudelliset tunnusluvut
Liikevaihto 167 45 298 65 287
Käyttökate1 -2 625 -2 587 -8 811 -7 104 -9 988
Rahat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset (kauden lopussa)1 14 989 30 328 14 989 30 328 26 624
Operatiiviset tunnusluvut
Henkilöstö (keskimääräinen lukumäärä kauden aikana) 59 56 62 46 51
Uusien pilottiasiakkaiden lukumäärä1 5 5 23 19 25

 1. Betolar käyttää neljännesvuosittain operatiivisen kannattavuuden ja liiketoiminnan kehittymisen mittareina eräitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja (käyttökate, rahavarat ja lyhytaikaiset rahastosijoitukset ja pilottiasiakkaiden lukumäärä). Näiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat löytyvät katsauksen liitteenä.
 2. Tilikauden 2022 luvut on tilintarkastettu.

Betolarin taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.betolar.com/sijoittajille.

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle 

Betolar järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 3.11.2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://betolar.videosync.fi/q3-2023-result

Esityksessä toimitusjohtaja Riku Kytömäki ja talousjohtaja Riikka Ylikoski esittelevät Betolarin liiketoimintakatsauksen sekä muita yhtiön ajankohtaisia aiheita. Tilaisuuden tallenne sekä vastaava englanninkielinen esitys on saatavilla osoitteessa Betolarin sijoittajasivustolla myöhemmin samana päivänä.

Betolar Oyj

Lisätietoja

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja, Betolar Oyj, riku.kytomaki@betolar.com, +358 50 511 8288
Riikka Ylikoski, talousjohtaja, Betolar Oyj, 040 828 2632, riikka.ylikoski@betolar.com, +3
58 40 828 2632

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, +358 50 520 4098

Tietoa Betolarista

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan teollisuuden sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti sementin käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä optimoimalla olemassa olevia valmistusprosesseja, tukemalla ratkaisukehitystä kehittyneellä analytiikalla ja luomalla globaaleita markkinoita sivuvirroille. Betolarin missiona on auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä.

Vuonna 2016 perustettu Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja yrityksen kotipaikka on Kannonkoskella. Lisätietoa www.betolar.com.

Betolar - Q3 2023 liiketoimintakatsaus