Yhtiötiedotteet

Betolar ja belgialainen Tubobel solmivat kaupallisen sopimuksen sementin korvaavan Geoprime®-konseptin käytöstä

24.2.2022

Betolar Oyj

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto
24.2.2022, klo 08:47

Betolar ja belgialainen Tubobel solmivat kaupallisen sopimuksen sementin korvaavan Geoprime®-konseptin käytöstä

Betolar ja belgialainen betonialan yritys Tubobel Group aloittavat kaupallisen yhteistyön vähähiilisten betonituotteiden tuotannon aloittamiseksi. Betolarin kanssa solmittu sopimus on voimassa vuoteen 2030. Betonituotteita teollisuuden ja tienrakennuksen tarpeisiin tuottava Tubobel aloittaa viemäriputkien valmistuksen Betolarin Geoprime®-konseptilla. Tubobel on viemäriputkien valmistuksessa markkinajohtaja Belgiassa.

Ensimmäinen tuoteryhmä on viemäriputket, jotka on testattu teollisessa mittakaavassa. Tuotteet ovat käyneet läpi kattavan laatutestauksen. Ensimmäisten vuosien aikana Tubobel saa Belgian markkinoille yksinoikeuden käyttää Geoprime-konseptia ja -kemikaaleja Tubobelin viemäriputkien valmistuksessa. Tuotanto laajenee asteittain kattamaan myös muita tuoteryhmiä, kuten pihalaattoja sekä infratuotteita.

”Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja tiukentuvien CO2-päästömääräysten myötä betoniteollisuuden on alettava etsiä kestäviä vaihtoehtoja valmistukseensa. Belgian betoniteollisuuden kestävän kehityksen edelläkävijänä Tubobel lähtee kotimarkkinoillaan ensimmäisenä liikkeelle. Betolarille tämä on tärkeä jatko vahvistuvalle kansainväliselle liiketoiminnallemme”, Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen sanoo.

Tubobel hyötyy Betolarin jatkuvasta tuotekehityksestä, asiantuntijapalveluista ja datatuesta betonituotteiden valmistuksessa. Sillä on myös oikeus käyttää rekisteröityjä Betolar- ja Geoprime-tavaramerkkejä konseptin mukaisesti valmistetuissa tuotteissaan.

”Näemme Belgiassa kasvavan kysynnän vähähiilisille rakennusmateriaaleille, ja tavoittelemme asemamme vahvistamista markkinajohtajana. Tänä vuonna alkavan Geoprime-pohjaisten betonituotteiden tuotannon ansiosta voimme tukea asiakkaitamme vähähiilisellä betonivaihtoehdolla saavuttamaan CO2-päästötavoitteensa”, Tubobel Groupin toimitusjohtaja Evert Lemmens toteaa.

Betolar on kehittänyt Geoprime-ratkaisun teknisesti kestävän ja vähähiilisen betonin valmistukseen hyödyntämällä teollisia sivuvirtoja vaihtoehtona sementin käyttämiselle betonin sideaineena. Betolar mahdollistaa siten eri teollisuudenalojen vihreän siirtymän ja tekee betonista kestävän kehityksen mukaisen rakennusmateriaalin.

”Betolar on investoinut paljon kehittääkseen vähähiilisen sementtivaihtoehdon hyödyntäen teollisuuden sivuvirtoja. Ratkaisumme tuo välittömät hiilidioksidipäästöjen vähennykset ilman muutoksia valmistusprosessissa”, Löppönen toteaa.

Sementin ja rakentamisen arvoketju tuottaa 25 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä McKinseyn* mukaan. Vähähiilinen betoni voi olla keskeinen tekijä globaaleissa ilmastonmuutoksen torjuntatoimissa.

"Tubobel Group on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Siksi pyrimme vähähiilisten tuotteiden volyymin kasvattamiseen niin nopeasti kuin se on teknisesti mahdollista. Geoprime on meille optimaalinen ratkaisu tähän. Edistämme kiertotaloutta hyödyntämällä raaka-aineena paikallisia teollisia kuonan sivuvirtoja", Lemmens kertoo.

Osapuolet eivät julkaise lisenssi- ja toimitussopimusten kaupallista arvoa ja ehtoja kilpailusyistä.

Betolar Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Matti Löppönen, toimitusjohtaja, Betolar Oy, puh. 050 306 6335, matti.lopponen@betolar.com
Janne Rauramo, liiketoimintajohtaja, Eurooppa, puh. 050 475 4900, janne.rauramo@betolar.com
Evert Lemmens, toimitusjohtaja, Tubobel Group, puh. +32 474 05 17 87, evert.lemmens@tubobel.group

 

Betolar lyhyesti

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime®-ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden massiivisia sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän siirtymän, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen.

Betolar on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. www.betolar.com

 

Tietoja Tubobelista

Tubobel Group on korkealaatuisten betonielementtien toimittaja teollisuudelle ja tienrakennukselle.

Vakiintuneena viemäri-, viemäri-, vedenkäsittely- ja päällystysbetonituotteiden valmistajana ja toimittajana olemme mukana Belgian monipuolisissa infrastruktuuriprojekteissa. Tubobel Group on erikoistunut infrastruktuuri-, kuljetus- ja viemäröintiprojekteihin. www.tubobel.group

 

*McKinseyn mukaan rakennettu ympäristö eli. sementin ja rakentamisen arvoketjun osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 25 prosenttia. Nettonollan saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä edellyttää, että rakennus- ja rakennusteollisuus vähentää hiilidioksidipäästöjä kolme kertaa nopeammin seuraavien 30 vuoden aikana verrattuna edelliseen 30 vuoteen.