geoprime-technology-hero_1200px

 Sanasto

Tietopankki - Geoprime sanasto

Täältä voit katsoa ja oppia Geoprime sanastoa

Sideaineen aktivoinnissa käytettävä geopolymeerimassan kovettumisreaktion aiheuttama pääsääntöisesti nestemäinen aine, jonka pitoisuutta ja määrää säännellään lopputuotteen haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Voi olla kaupallinen, markkinoilla yleisesti saatavilla oleva tai oman kehitystyön avulla valmistettu sertifioitu tuote.

Materiaali, joka on valmistettu sekoittamalla sideainetta, aktivaattoreita, mahdollisesti lisäaineita, runkoaineita ja vettä sekä mahdollisesti seosaineita tai kuituja ja jonka ominaisuuksien kehittyminen aiheutuu siitä, että sideaine kovettuu aktivaattoreiden vaikutuksesta.

Omassa laboratoriossa tehdyt testit, joilla todennetaan Geoprime -materiaalin loppuominaisuuksia sekä kehitetään reseptiikkaa käytettäväksi erilaisissa betonirakentamisen sovelluksissa. Lisäksi laboratoriotestaukset sisältävät asiakkaan toimittamiin runkoaineksiin perustuvat testit tarkoituksenaan tuottaa resepti, joka täyttää mahdollisimman hyvin asiakkaan kanssa sovittujen geopolymeerituotteiden/massojen ominaisuudet ja tavoitekustannuksen sekä mahdollistaa tehdastestien tekemisen.

Standardin SFS-EN 12620 Betonikiviainekset soveltamisalaan kuuluvia kiviaineksia. Erikoissovelluksissa ne voivat olla myös muita sekundäärisistä lähteistä peräisin olevia materiaaleja, joiden toimivuus geopolymeereissä on todettu riittävillä tutkimuksilla ja ennakkokokeilla (esim. viherlipeäsakka).

Ryhmittelee sementit viiteen päälajiin niiden koostumuksen perusteella: CEM I Portlandsementti, CEM II Portlandseossementti, CEM III Masuunikuonasementti, CEM IV Pozzolaanisementti ja CEM V Seossementti.

Tehdasmittakaavan testaus, jossa valmistetaan geopolymeerimassaa tehtaan tuotantolaitteistoilla ja tehdasympäristössä. Massasta tehdään koekappaleita ja mahdollisesti myös suunniteltaman mukaisia tuotteita, jotka säilytetään ja testataan tehtaan normaaliolosuhteissa. Tavoitteena on varmistaa laboratoriossa ennakkokokeilla saadun valmistusreseptin toimivuus tehdasympäristössä. Tehdastestien kokemusten ja tulosten analysoinnin perusteella voidaan joutua palaamaan myös laboratorio-testaukseen.