References

JA-KO Betoni & Betolar - Yhdessä kohti rakentamisen vihreää tulevaisuutta

Arvoista tekoihin oikean kumppanin kanssa

 
 
Suomalaiset betonintuottajat JA-KO Betoni Oy ja sen emoyhtiö Ruskon Betoni halusivat arvojensa mukaisesti muuttaa suuntaansa kohti ympäristöystävällisempää rakentamista ja etsivät markkinoiden parasta vähähiilistä ratkaisua betonin tuotantoon.
 
Valittu kumppani oli Betolar, jonka innovatiiviseen teknologiaan ja asiantuntemukseen he luottavat ja jonka geopolymeeripohjaista ratkaisua molemmat osapuolet pitävät rakentamisen tulevaisuutena. 
 
Yhteistyö on alusta alkaen ollut ratkaisukeskeistä. Perinteisen betoninvalmistuksen kaltaiset tuotantomenetelmät mahdollistivat tuotannon nopean käynnistämisen maltillisilla kone- ja laiteinvestoinneilla.
 

Tietoa JA-KO Betonista

 Ja-Ko-Betoni-logo2_400px
 • JA-KO Betoni Oy on suomalainen betoniyritys, jolla on yli 50 vuoden kokemus alalta.  
 • JA-KO Betonilla on viisi valmisbetoniasemaa, yksi valimo ja yksi betonituotetehdas. Geoprime®-tuotanto aloitetaan betonituotetehtaalla. 
 • Betonituotetehtaan asiakkaat ovat yksityisiä ja julkisia rakennusalan toimijoita sekä Suomessa että ulkomailla. 
 • JA-KO Betoni on Ruskon Betonin itsenäinen tytäryhtiö. Ruskon Betoni on yksi Suomen johtavista valmisbetonin ja betonituotteiden valmistajista.
 
geoprime-jako-betoni-og_2000px

"JA-KO Betoni näkee vähähiiliseen betoniin siirtymisen selkeänä kilpailuetuna, joka tuo meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ennen kaikkea haluamme siirtyä kohti vihreää ja ympäristöystävällistä rakentamista."

Jaakko Eloranta, JA-KO Betonin toimitusjohtaja

 

Edut: Useita syitä tuottaa vähähiilistä betonia

 
 • Rakennuttajat, kuluttajat ja sijoittajat vaativat vihreämpää rakentamista.
 • Kaupungeilla on hiilineutraaliustavoitteet ja paine siirtyä vihreään infrastruktuuriin.
 • Kiertotalous mahdollistaa vihdoin betonin tuotannon korvaamalla sementti ominaisuuksiltaan samanlaisilla vähähiilisillä vaihtoehdoilla.
 
 
JA-KO Betoni on jo pitkään pyrkinyt ympäristöystävällisempiin betonituotteisiin, mikä on näkynyt viime vuosina panostuksina kiviaineslajikkeiden kehittämiseen ja pyrkimyksinä vähentää neitseellisillä raaka-aineilla tapahtuvaa tuotantoa.
 
Vähähiilisen tuotannon tavoite on vahvasti linjassa sekä JA-KO Betonin että Ruskon Betonin arvojen kanssa. Yhtiöt ovat sitoutuneet rakentamaan kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa pitkälle tulevaisuuteen ja kehittämään toimintaansa luontoa ja ympäristöä huomioivalla tavalla.
 

Yhteistyö: Nopea käynnistyminen

 
Yhteistyö Ruskon Betonin kanssa alkoi vuonna 2020, jolloin käynnistettiin yhteinen tuotekehitys- ja testausprosessi. Koska Geoprime®-ratkaisun käyttöönotto ei vaadi suuria laiteinvestointeja, JA-KO Betoni pystyi aloittamaan vähähiilisen betonin tuotannon jo kesällä 2022. 
 
Betolarin ja JA-KO Betonin välinen 10-vuotinen Geoprime®-lisenssi- ja toimitussopimus allekirjoitettiin virallisesti helmikuussa 2022. Sopimuksen myötä JA-KO Betoni saa lisenssin käyttää Geoprime®-materiaaliteknologiaratkaisua betonituotteidensa tuotannossa. Lisäksi sillä on pääsy Betolarin tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijapalveluihin, jotka liittyvät ratkaisuun.

geoprime-jako-production_1200px 

Prosessi: Pilottivaihe ja tuotannon valmistelu

 
Pilottivaiheen aikana tehtiin kattavat betoninormien mukaiset vaatimustenmukaisuustestit, esimerkiksi lujuuden, raudoituksen sidoksen ja suola-pakkasrasituksen vaikutuksen osalta. Näiden perusteella voitiin osoittaa sementittömän Geoprime®-materiaalin vaatimustenmukaisuus ja tuotantokelpoisuus sementin korvaajana.
 
Betolar ja JA-KO Betoni laativat yhdessä tarvittavat laadunvalvonta- ja työohjeet. Ne eivät poikkea merkittävästi nykyisten betonituotteiden valmistuksesta.
 
 

Tuotanto: Tuotantoa laajennetaan kasvavan kysynnän mukaan

 
Siirtyminen Geoprime®-tuotantoon oli mahdollista maltillisilla lisäinvestoinneilla. Tuotantovalmiudet luotiin talven aikana, ja tuotanto käynnistyi JA-KO Betonin tehtaalla kesän 2022 alussa.
 
JA-KO Betonin vähähiilisten betonituotteiden valmistus aloitetaan kesän aikana ja ensimmäiset tuotteet ovat saatavilla syksyn 2022 aikana. Tulevaisuudessa tuotevalikoimaa laajennetaan kasvavan kysynnän mukaan muihin betonituotteisiin. 
 
JA-KO Betonin tavoitteena on yhteistyössä Betolarin kanssa korvata tulevaisuudessa kiviaineksen osuus teollisuuden sivuvirroilla.
 

Tuotteet

 
Vähähiilisten betonituotteiden kysyntä markkinoilla kasvaa jatkuvasti. Yksi kysynnän lähde ovat kaupungit, jotka haluavat saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa ja lunastaa lupauksensa etsimällä ilmastoystävällisiä rakentamisratkaisuja.
 
Ensimmäisiä valmistettavia tuotteita ovat infrastruktuurin rakennustuotteet, kuten seuraavat tuotteet: 
 • Verkossa olevat pylväsperustukset
 • Sähköautojen latausasemien perustukset
 • Sähkökaapeleiden suojalevyt
 • Kaapelikaivot
 • Betonikartiokaivot
 • Ecofurn "Nuoliporsas" - nuolibetoniseinät

 

Haluatko tuottaa vähähiilisiä betonituotteita? 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.