Betolar Keliber JAKO 2

Ympäristöystävällisiä ratkaisuja kaivosteollisuudelle

metsä

kestävää kilpailuetua

Kiertotalousratkaisuja kaivosteollisuudelle

ESG ja sosiaalinen toimilupa edellyttävät kaivosyhtiöiltä muutoksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja ympäristöarvojen sisällyttämiseksi yrityskulttuuriin. 

Autamme ratkaisemme kaivosalan ongelmia kiertotalouden avulla ja  vastaamme tiukkoihin ympäristömääräyksiin ja -vaatimuksiin. Autamme kaivosyrityksiä pienentämään kaivostoimintaan liittyviä ympäristöriskejä, vähentämään huomattavasti hiilidioksidipäästöjä ja säästämään samalla luonnonvaroja.

Lataa Betolar Mining esite (ENG)

Sivuvirta_Canva_ Degraded Landscape Old Coal Mine in South of Poland. Destroyed L

Rikastushiekan käsittely

Rikastushiekan käsittely on kaivostoiminnassa syntyvien jätemateriaalien käsittelyä ja varastointia. Se on ratkaisevan tärkeää ympäristönsuojelun ja yhteisön turvallisuuden kannalta. 

Tällä hetkellä suurin osa rikastushiekkajätteestä jätetään hyödyntämättä ja varastoidaan rikastushiekka-altaisiin. Jäännösjätekustannukset muodostavat suuren osan kaivoksen loppukäytön kokonaiskustannuksista. Asianmukainen rikastushiekan käsittely tuo huomattavia kustannushyötyjä ja lisää toiminnan tehokkuutta.

Betolarin ratkaisussa hyödynnetään rikastusjätettä tiiviiden altaiden rakentamiseen.

Ratkaisun hyödyt: 

  • Stabiloidut rikastushiekat vähentävät ympäristöriskejä ja pölyämistä.
  • Kun kaivosalueelle rakennetaan infrastruktuuria tai betonirakenteita, rikastusjätettä voidaan hyödyntää, mikä tekee siitä kiertävän ratkaisun.
  • Rikastushiekan hyödyntäminen sementtimateriaalin lisäaineena (SCM) vähentää luonnonvarojen hyödyntämistä.
  • Kaivosyhtiön kustannustehokkuus paranee.
concrete-and-a-tree_2000px

Ruiskubetoni

Ruiskubetoni on sovellus, jossa betonia ruiskutetaan suurella nopeudella kallioseiniin ja -kattoihin. Sovellusta käytetään kaivostoiminnassa maanpinnan tukemiseen ja aukkojen vakauttamiseen. Maanalaisessa kaivostoiminnassa ruiskubetonointi tuo turvallisuutta ja tehokkuutta koko kaivostoimintaan. 

Betolarin ruiskubetoniratkaisun tavoitteena on sementin osittainen tai täydellinen korvaaminen seossuunnittelussa. 

Ratkaisun hyödyt: 

  • Vähentää CO2-päästöjä tehokkaasti.
  • Nopeuttaa betonin varhaislujuuden kehittymistä, mikä nopeuttaa toimintaa ja lisää tuottavuutta.
  • Betolarin ruiskubetoni on sovellettavien standardien mukainen.
Batolar ratkaisut kaivoksille

Sementitön pastatayttö


Sementittömällä pastatäytöllä hallitaan ja hyödynnetään kaivostoiminnassa syntyvää rikastushiekkaa. Perinteisesti sementtiä, vettä ja rikastushiekkaa (CPB, Cemented Paste Backfill) sisältävällä kovettuvalla seoksella täytetään maanalaisten kaivosten louhoksia.

Betolarin ratkaisulla pyritään korvaamaan sementti osittain tai kokonaan paikallisesti saatavilla sivuvirroilla. 

Ratkaisun hyödyt: 

  • Kustannushyödyt kaivosyhtiölle
  • Betonin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
  • vastuullisen paikallisen kiertotalouden hyödyntäminen kaivostoiminnassa
sivuvirta-analyysi Betolar

palvelumme

Kaivostoiminnan sivuvirtojen analyysi

 Hyödynnätkö toimintasi sivuvirtoja täysimääräisesti?

Tutustu sivuvirta-analyysipalvelun

Haluatko kuulla lisää kaivostoiminnan ratkaisuista?


Lähetä meille rohkeasti viestiä. Lupaamme vastata sinulle kolmen työpäivän kuluessa.