Vain paradigman muutos voi vähentää rakennusmateriaalien päästöjä

Ville Voipio

24.3.2023

neweraofsustainableliving-betolar_1200px

YK ja EU huutavat radikaalien päästövähennysten perään rakennusteollisuudessa. EU-parlamentin tuoreen kannan mukaan rakennusten energiatehokkuutta pitää parantaa, koska rakennuskannan osuus koko unionin energiankulutuksesta on arvioitu 40 prosentiksi. Samalla sen osuus kasvihuonepäästöistä arvioidaan 36 prosentiksi  (mm. HS: Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksensa rakennusten energiatehokkuuden vaateista – asiantuntija varoittaa kustannuksista - Politiikka | HS.fi).

Rakennusten energiatehokkuuden jälkeen on materiaalien vuoro

Myös YK:n ympäristöohjelman mukaan rakennusalan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen globaalisti vuoteen 2050 mennessä on ratkaisevan tärkeää. 

”Kokonaispäästöjen vähentämiseksi alan on parannettava rakennusten energiatehokkuutta sekä pienennettävä rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä. Rakennusmateriaalivalmistajien ja rakennusteollisuuden kokonaisuutena on sitouduttava vähentämään hiilidioksidipäästöjään koko arvoketjussaan”, YK:n raportti linjaa.

Vaikka energia on rakennusten suurin elinkaaripäästö EU:ssa (n. 45–48 %), tulevat materiaalit toisena lähes samalla päästömäärällä (n. 40–45 %). Siksi rakennusmateriaaliteollisuuden on vastattava talkoissa oma osuudestaan. Kun EU saa sääntelyllä rakennusten energian kulutuksen laskuun, on odotettavissa materiaalien nousevan sääntelyn keskiöön – ja aivan perustellusti. Muutoksen on oltava kokonaisvaltainen.

Mahdollistaakseen nopean siirtymän vähähiilisiin betonituotteisiin Betolar on tuonut markkinoille sementittömän vaihtoehdon sekä ratkaisuja, jotka tukevat seossementtien käyttöä. Edelläkävijät Euroopassa ja Aasiassa valmistavat jo nyt kuivapuristettuja betonituotteita kokonaan ilman sementtiä Geoprime-ratkaisullamme. Standardoinnin edetessä uusia tuoteryhmiä liittyy joukkoon.

Tutkimme ja kehitämme parhaillaan yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa sementittömän ja vähähiilisen betonin hyödyntämistä kantavissa rakenteissa sekä väliseinien valmistuksessa. Pystymme siirtymävaiheessa olemaan mukana seossementtituotteissa, mutta ilmastotavoitteet ja neitseellisen luonnon suojelu edellyttävät lopulta kokonaan ilman sementtiä tuotettua betonia. 

Vihreä siirtymä ei ole enää kauneuskilpailu vaan kovaa taloudellista faktaa

Ilmastotavoitteet ovat yrityksille yhä vähemmän pelkkää markkinointia tai edes pelkästään olemassa olevien määräysten noudattamista. Riskienhallinta on yhä enemmän proaktiivista johtamista ja dialogia läpi arvoketjun, johon yrityksen aito sitoutuminen vastuullisuuteen vaikuttaa. 

Screenshot2023-03-24at16.05.13

Konsulttiyhtiö KPMG:n mittaa sitoutumista neliportaisella asteikolla (kuva yllä). Rakentamisessa edelläkävijät ja varhaiset omaksujat alentavat omaa sääntelyriskiään niin energiankulutuksen kuin rakennusmateriaalienkin osalta. Takautuvasti vaikuttava regulaatio, kuten EU:n energiadirektiivi, tarkoittaa esimerkiksi kiinteistösijoittajalle sitä, että rakennusten ilmastovaikutukset ovat salkun uinuva riski, jota tulee hallita proaktiivisesti.

YK:n ympäristöohjelman mukaan hallitusten, erityisesti kaupunkien, on pantava täytäntöön politiikkaa, joka edistää siirtymistä materiaalien kiertotalouteen. Muutosta voivat ajaa yhtä lailla myös taloudelliset intressit.

VoipioVille_harmaa.jpeg503470

Ville Voipio, Betolarin kaupallinen johtaja

Haluatko madaltaa tuotantosi päästöjä?

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.