Betolarin rahoituskierros päätökseen: ankkurisijoittajana Voima Ventures

Betolar

17.11.2020

artikkelikuva3_1200px
Betolar sai ankkurisijoittaja Voima Venturesin kanssa päätökseen kahden miljoonan euron rahoituskierroksen. Sijoituskierrokseen osallistuivat myös Taaleri Sijoitus Oy, Taaleri Impakti sekä Valve Ventures.

Betolar on 2016 perustettu materiaaliteknologia-alan yritys, joka on erikoistunut geopolymeeripohjaisiin, vähähiilisiin rakennusmateriaaleihin. Yhtiö sai ankkurisijoittaja Voima Venturesin kanssa päätökseen kahden miljoonan euron rahoituskierroksen. Sijoituskierrokseen osallistuivat myös Taaleri Sijoitus Oy, Taaleri Impakti sekä Valve Ventures.

Kannonkoski, Suomi.

Sementti on maailmalla yleisimmin käytetty sideaine, jonka tuottamisesta syntyy enemmän hiilidioksiidipäästöjä kuin lentoliikenteestä (1,2). Korvaamalla sementti Betolarin kehittämillä vihreillä ratkaisuilla betoniteollisuus voi saavuttaa tuotannossaan jopa 80% alhaisemmat hiilidioksiidipäästöt. Päästöjen lisäksi voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden määrää korvaamalla runkoaineksia sivuvirroilla kuten tuhkalla. Betolar on kehittänyt uudenlaisia sideaineratkaisuja, joilla voi korvata sementtiä rakentamisen eri sovellusalueilla. Näissä ratkaisuissa voidaan hyödyntää useita sivuvirtoja muun muassa metalli-, kaivos-, energiateollisuudesta.

Betolar myy ratkaisujaan rakennustoimijoille kolmella keskeisellä sovellusalueella: betoni-, ja kaivosteollisuus sekä maarakentaminen. Yhtiön ratkaisut koostuvat lisensoitavasta tekoälypohjaisesta menetelmä- ja reseptiikkateknologiasta sekä tarvittavista lisäaineista. Yhtiöllä on syvää materiaalifysiikan sekä kehittyneen analytiikan osaamista, jotka mahdollistavat Betolarin vahvan kilpailukyvyn verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Yhtiö on kehittänyt ja pilotoinut ratkaisujaan kattavasti Suomessa, Virossa sekä Ruotsissa teollisten toimijoiden kanssa. Lähimaiden rinnalla yhtiö tähtää myös maailman suurimmille kehittyville markkinoille, joissa sementin kulutus sekä rakentaminen ovat huomattavasti suurempaa. Esimerkiksi pelkästään kohdemarkkina Intian sementin tuotanto on lähes kaksinkertainen Eurooppaan verrattuna (3).

”Suomen ohella olemme nähneet erittäin vahvan kysynnän matalahiilisille sideaineratkaisuille Aasiassa ja valmistelemme parhaillaan liikkeellelähtöä usealla markkinalla”, kertoo Betolarin toimitusjohtaja Matti Löppönen.

Betolar keräsi kahden miljoonan euron rahoituskierroksen teknologiarahasto Voima Venturesilta, ja kierroksella mukana myös Taaleri sekä Valve Ventures. Rahoituskierros tukee Betolaria ratkaisujen kehittämisessä sekä myynnin käynnistämisessä kansainvälisesti.

“Betolarin teknologia asettaa kokonaan uudet rajat sille mitä voimme hiilijalanjäljen ja laadun puolesta vaatia rakennusteollisuudeltamme, ja erityisesti käyttämältämme sementiltä ja betonilta. Ilmastonmuutos on vakava ja todellinen uhka, mutta nyt yhdessä Betolarin teollisuuskumppanien kanssa meillä on mahdollisuus tehdä hiiliystävällisestä ja kiertotalouteen perustuvasta rakennusteollisuudesta todellista. Tässä on valtava globaali potentiaali ei vain Betolarille, mutta koko toimialalle ja kiertotaloudelle”, kertoo Inka Mero, Voima Venturesin toimitusjohtaja.

“Onnistuessaan Betolar voi saavuttaa sekä erinomaisen taloudellisen tuoton että merkittävän ympäristöllisen hyödyn vähentyneinä hiilidioksidipäästöinä ja vähentyneenä raaka-aineiden käyttönä. Näin se täyttää hyvin erikoissijoitusrahasto Taaleri Impaktin sijoituskriteerit. Olemme iloisia saadessamme olla mukana”, kertoo Pekka Samuelsson, erikoissijoitusrahasto Taaleri Impaktin sijoitusjohtaja.

Tietoa

Voima Ventures

Voima Ventures on 40 miljoonan euron deep tech -rahasto, joka sijoittaa tiedepohjaisiin kasvuyrityksiin Suomessa sekä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Voima Venturesin missio on ratkaista merkittäviä globaaleja ongelmia yhdistämällä tiede, yrittäjyys ja pääoma. Keskiössä oleviin toimialoihin kuuluvat muun muassa bio- ja uudet materiaalit, lääketieteelliset ja biotieteelliset teknologiat, kuvantamisen ja optiikan teknologiat, IoT ja elektroniikka, robotiikka, tekoäly, ICT ja ohjelmistot. Voima Ventures myös hallinnoi VTT Venturesin 20:n kasvuyrityksen portfoliota, johon kuuluvat muun muassa Solar Foods, Paptic ja Dispelix. Voima Venturesin ankkurisijoittajia ovat VTT sekä Euroopan investointirahasto EIF, joiden lisäksi sijoittajina on yksityisiä sijoitusyhtiöitä.

Taaleri

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Sources

1. Huang, Lizhen, et al. “Carbon emission of the global construction sector.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 81 (2018): 1906-1916. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032117309413

2. Air Transport Action Group (2020). Key Facts & Figures. Available from: https://www.atag.org/facts-figures.html

3. The European Cement Association (2020). Key Facts & Figures. Available from: https://cembureau.eu/about-our-industry/key-facts-figures/

Voisit olla kiinnostunut näistä artikkeleista

Näytä kaikki artikkelit

Haluatko tuottaa vähähiilisiä betonituotteita? 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.