Betolar ja JA-KO Betoni: vähähiilinen ratkaisu Keliberin sivuvirtoihin

Betolar

24.9.2021

BetolarjaJA-KOBetonijaKeliber_1200px
Materiaaliteknologia yritys Betolar ja betonialaa uudistava JA-KO Betoni auttavat Kaustiselle litiumkaivosta valmistelevaa Keliberiä hyödyntämään kaivosteollisuudessa tyypillisesti syntyviä massiivisia sivuvirtoja.

Keliberin rikastusprosessin sivuvirtana syntyvää rikastushiekkaa sekä myöhemmin litiumin tuotantoprosessissa syntyvää analsiimihiekkaa tullaan käyttämään betonin valmistuksessa runkoaineena JA-KO Betonin tehtaalla Kokkolassa. 

Betolarin kehittämän Geoprime®-ratkaisun avulla korvataan betonin valmistuksessa sideaineena käytetty sementti Raahessa terästeollisuuden sivuvirtana syntyvällä masuunikuonalla. Sementin korvaaminen vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Vähähiilistä betonia voidaan hyödyntää muun muassa Keliberin kaivoksen rakenteissa.

”Merkittävät ympäristöhyödyt syntyvät kahta kautta. Ensiksikin sementin korvaaminen teollisuuden sivuvirroista jalostetuilla aineilla leikkaa radikaalisti raaka-aineen hiilidioksidipäästöjä, jopa viidennekseen nykyisestä. Toiseksi kaivoksen sivuvirtojen hyödyntäminen betonin runkoaineena luonnon kiviainesten sijaan vähentää merkittävästi neitseellisten luonnonvarojen käyttöä”, Betolarin perustaja ja yhtiön innovaatiojohtaja Juha Leppänen kertoo.

Kaivostoiminnassa syntyy yleensä erilaisia sivuvirtoja, joille on löydettävä uusiokäyttö tai sijoituspaikka. Suuri osa näistä sivuvirroista läjitetään kaivosalueelle. Materiaalien uudelleen käytöllä säästetään neitseellisiä luonnonvaroja. Betolarin näkökulmasta sivuvirtamateriaalit ovat tulevaisuuden merkittäviä raaka-ainelähteitä, joiden hyödyntäminen teollisessa mittakaavassa on laajemmin vasta alkamassa.

”Olemme halunneet jo hyvissä ajoin varmistaa, että litiumkaivoksemme ympäristökuormitus olisi mahdollisimman vähäinen alusta alkaen. Tulevista sivuvirroistamme ei tule pelkästään ympäristöturvallisia, vaan niistä pystytään luomaan uusia tuotteita ja vähentämään neitseellisten luonnonvarojen käyttöä”, Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala sanoo.

Betoniteollisuus tuottaa merkittävän määrän ihmisen aiheuttamista CO2-päästöistä. Betonin valmistuksessa käytettävän sementin osuus on globaalisti noin seitsemän prosenttia CO2-päästöistä, kun esimerkiksi lentoliikenne tuottaa normaaliaikana 2–3 prosenttia. Betolarin ratkaisulla voidaan monessa betoniteollisuuden tuoteryhmässä vähentää raaka-aineen CO2-päästöjä jopa 80 prosenttia.

”Betoniteollisuus tarvitsee uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Kehitämme yhdessä Betolarin kanssa erilaisia tuotteita, joissa sementti on korvattu ympäristöä ratkaisevasti vähemmän kuormittavilla sideaineilla. Tulemme panostamaan Kokkolassa uusien ympäristöystävällisempien betonituotteiden valmistukseen, mikä tuo meille merkittävää kilpailuetua toimialallamme”, JA-KO Betonin toimitusjohtaja Jaakko Eloranta toteaa.

Tietoa Betolarista

Betolar on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestävän ja vähähiilisen betonin tuotannon Geoprime® -ratkaisulla. Ratkaisulla muunnetaan useita aiemmin käyttämättömiä, teollisuuden laajoja sivuvirtoja sementin korvikkeeksi.

Betolarin tekoälyä hyödyntävä innovaatio voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä kilpailukykyiseen hintaan perinteiseen, sementin käyttöön perustuvaan betonin valmistukseen verrattuna optimoimalla jo olemassa olevia valmistusprosesseja. Betolarin missiona on mahdollistaa globaalisti eri toimialojen vihreän murroksen, erityisesti rakennus-, prosessi-, ja energiateollisuudessa tarjoamalla ratkaisuja ainutlaatuisen materiaaliteknologiansa hyödyntämiseen.


Tietoa Keliberistä

Keliber on suomalainen kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia omista malmivaroista vuonna 2024. Tuotetta tarvitaan litiumioniakuissa, jotka mahdollistavat liikenteen sähköistämisen, uusiutuvan energian varastoinnin ja digitalisaation nopeutumisen. 

Keliber toimii Keski-Pohjanmaalla, jossa sijaitsevat litiumesiintymät kuuluvat Euroopan merkittävimpiin. Kaivostoiminta sijoittuu Kaustisen, Kokkolan ja Kruunupyyn alueelle, jonne rakennetaan myös rikastamo. Kemiantehdas nousee Kokkolan suurteollisuusalueelle hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Litiumhankkeen rakennusvaiheen on määrä käynnistyä vuonna 2022. www.keliber.fi


Tietoa JA-KO Betonista

JA-KO Betoni Oy on Kokkolassa kotipaikkaansa pitävä betonialan ammattilainen, jolla on alalta yli 50 vuoden kokemus. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman betonituotteita ja valmisbetonia sekä erilaisia räätälöityjä palvelukonsepteja Suomessa ja vientiprojekteissa. 

JA-KO Betonilla on valmisbetonitehtaat Kokkolassa, Pietarsaaressa, Närpiössä, Mustasaaressa ja Seinäjoella. Betonituotteita valmistava tehdas sijaitsee Kokkolassa, jossa valmistetaan kaivonrenkaita, pylväsjalustoja sekä betonipainoja. Pietarsaaressa on valimo, jossa valetaan maatilaelementtejä sekä muita erikoistuotteita asiakkaiden tarpeisiin. JA-KO Betoni on Ruskon Betonin itsenäinen tytäryhtiö. www.jakobetoni.fi

 

Voisit olla kiinnostunut näistä artikkeleista

Näytä kaikki artikkelit

Haluatko tuottaa vähähiilisiä betonituotteita? 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.