Onnistunut pilotti: Metsäyhtiön sivuvirrasta korvaava tuote luonnonkivimurskeelle

16.4.2020

Kesällä 2019 toteutuneessa pilotissa onnistuttiin jalostamaan suomalaisen metsäyhtiön sivuvirta, viherlipeäsakka, geopolymeerimurskeeksi. Ratkaisu osoittautui resurssiviisaaksi tavaksi korvata neitseellisiä luonnonkiviaineksia.

METSÄTEOLLISUUDEN HAASTAVA SIVUVIRTA

Kesällä 2019 Betolar pilotoi yhdessä suomalaisen metsäyhtiön kanssa viherlipeäsakan hyödyntämistä. Viherlipeäsakasta tehtiin Betolarin reseptillä ja menetelmällä geopolymeerimursketta, jota hyödynnettiin kenttärakenteessa jakavassa kerroksessa. 

Viherlipeäsakka eli soodasakka, on määrältään suurimpia jätejakeita metsäteollisuudessa. Viherlipeäsakkaa muodostuu sellun keitossa, ja globaalisti sitä syntyy yli miljoona kuivatonnia vuodessa (Kinnarinen et al. 2016). Vaikka metsäteollisuudessa on aktiivisesti innovoitu viherlipeäsakalle käyttömahdollisuuksia, jätejakeelle ei ole vielä löytynyt laajassa mittakaavassa hyötykäyttöä. 

 

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÖ JOPA 95 PROSENTTIA

Pilotin jälkeen Betolar teetti ulkopuolisen tahon kautta luonnonvararaportin, jossa todettiin huomattava positiivinen vaikutus luonnonvaroihin. Verrattuna perinteiseen luonnonkivimurskeeseen, viherlipeäsakasta tehdyllä geopolymeerimurskeella voidaan säästää jopa 95% neitseellisiä luonnonvaroja.

Tutkituissa lysimetritesteissä myös osoitettiin, että lopputuotteen liukoisuudet jäivät selkeästi MARA-asetuksen raja-arvojen alle.

 

RESURSSIVIISAS RATKAISU MAARAKENTAMISEEN

Pilotti osoittaa, että Betolarin suojattu ratkaisu muuttaa metsäteollisuuden sivuvirta geopolymeerimurskeeksi soveltuu hyvin esimerkiksi kenttä- ja tierakenteen jakavaan kerrokseen. Murske soveltuu etenkin kohteisiin, joissa geopolymeerimurskeen hyötykäyttökohde on lähellä tuotantopaikkaa.

 


Lähteet

Kinnarinen, T., Golmaei, M., Jernström, E., & Häkkinen, A. (2016). Separation, treatment and utilization of inorganic residues of chemical pulp mills. Journal of Cleaner Production, 133, 953-964.