Asiantuntijuus

Ratkaisumme auttavat uudistamaan koko rakennusalan arvoketjun tapaa ajatella, valmistaa ja rakentaa. Rakennamme uutta kestävien elinympäristöjen aikakautta.

Valmistajat

Autamme vastaamaan uusien kestävien rakennusmateriaalien ja tuotteiden kysyntään. Betolarin ratkaisut ovat skaalautuvia ja helposti toteutettavissa nykyiseen tuotantoon.


Betolarin hyödyt betonituotevalmistajille

  • Vähähiiliset, jopa 100% sementittömät materiaaliratkaisut 
  • Kustannustehokas nykyisiin materiaaleihin verrattuna
  • Helppo tapa kasvattaa vihreämpää liiketoimintaa

Tutustu Geoprime®-innovaatioomme >

Sivuvirtojen tuottajat

Edistämme kiertotaloutta ja kehitämme jatkuvasti uusia sivuvirtapohjaisia materiaaleja. Betolarin ratkaisut hyödyntävät erilaisia energia-, teräs-, paperi- ja selluteollisuuden sekä kaivosteollisuuden tuottamia sivuvirtoja.

 

Hyödyt sivuvirtojen tuottajille

  • Ympäristöön kohdistuva kuormitus ja jätemateriaaleihin liittyvät riskit pienenevät, kun sivuvirrat hyödynnetään osana kiertotaloutta
  • Sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää jätteiden käsittelystä koituvia kuluja ja voi jopa muuttaa ne arvokkaaksi raaka-aineeksi
  • Varastointikapasiteettia vapautuu ja arvokasta maa-aluetta voidaan käyttää tehokkaammin

Rakennusteollisuus

Autamme rakennusteollisuutta pienentämään CO2-päästöjä, vähentämään luonnonvarojen käyttöä sekä saavuttamaan ilmastotavoitteet käytännössä. Teemme sen mahdollistaen sivuvirtapohjaisten materiaalien älykkään käytön – materiaali-innovaatiomme laajenee parhaillaan monipuoliseksi vähähiilisten rakennusmateriaalien portfolioksi.

 

Hyödyt rakennusteollisuudelle ja suunnittelijoille

  • Laadukkaat tuotteet luotettavilta materiaalivalmistajilta
  • Standardit täyttävät ratkaisut
  • Läpinäkyvä, vastuullinen hankintaketju